مشاوره روانشناسی وسواس فکری مشاوره روانشناسی وسواس فکری .

مشاوره روانشناسی وسواس فکری

چگونه فرزند با ادب تربیت کنیم؟

5 / 5 ( 1 vote )

فرزند ادب یعنی……

فرزند ادب نعمتی است که وجودشان برای هر والدی آرزو و مایه سربلندی است. برعکس داشتن فرزند نا فرمان و بی ادب از عوامل سر افکندگی و خجالت والدین بین دوسن و فامیل میشد. تربیت صحیح و پرورش کودکی سالم و صالح به آن جا اهمیت دارد که تمامی روایات از ائمه و بزرگان دین اسلام به آن سفارش شده است و همین مورد ر مسئوولیت سنگینی بر دوش والدین میگذارد. مراجعه به مشاوره کودک برای والدین امری است که پیشنهاد میشود کنار سایر روش های تربیتی لحاظ نمایند. اهمیت این موضوع امروزه توجه زندگی ماشینی و منی که جامعه حال توسعه به دنل دارد و تغییر نقش هایی که بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی بین زن و شوهر ایجاد شده است بسیار بیشتر از گذشته به چشم میخورد.

اگر پای صحبت قدیمی ها نشسته شید حتما این نمونه مواجه شده اید که زمان گذشته تعداد زیادی خانواده فضایی کوچک هم زندگی میکردند این حال روابط ستی بین همه حاکم بود چرا که هر کس میدانست چه وظایفی قل دیگری دارد، حساب کوچکتری بزرگتری مشخص بود و کودک رفر بزرگتر ها احترام و ادب پاسخ میداد، مقابل بزرگتر ها نیز سعی میکردند کودک خود را برای زندگی آینده و مواجه پستی و بلندی های آن آماده کنند. امروزه شاهد تغییراتی سبک زندگی و فرزند پروری والدین هستیم که بیشترین سهم را ید برای خانواده ها به عنوان اولین حوزه تربیتی و شکل گیری شخصیت کودکان قائل شد. کنار خانواده، آموزش و پرورش و رسانه ها و مراکز مشاوره خانواده سایر ارگان های جامعه چگونگی فرزند ادب به نوبه خود دارای سهمی میشند.

چگونه فرزندان ادب و صبور تربیت کنیم

این مقاله روی صحبت ما والدین و نقش خانواده نوع تربیت فرزندان میشد. یکی از دغدغه های والدین بعد از تولد فرزندشان نحوه تربیت آن ها میشد و برای برخی والدین جوان، تغییر نقش زن و شوهری به ما – پی حدی استرس زاست. به خصوص برای خانوم هایی که به زگی تصمیم به بچه دار شدن نموده اند همیشه این نگرانی وجود دارد که حالا ید چیکار کنم؟ اگر از پس بزرگ کردنش بر نیایم چی میشود؟

این ماهای لقوه معمولا این شرایط دست به دامان تجارب ماشان یا بزرگتر های فامیل میشوند. پ و مای نقشی است که به دنل ورود فرد سوم به زندگی زوج برای آن ها ایجاد میشود که اسلام و همه فرهنگ ها برای آن ها ارزش زیادی قائل هستند و یکسری انتظارات برای والدین نسبت به فرزند و لعکس فرزند قل پ و ما و تربیت کودک ارائه داده اند که عدم توجه و به کارگیری آن ها تربیت و رشد ست کودک را مشکل مواجه میکند و والدین را دچار احساسات نا خوشایندی چون شرم و گناه، خجالت و استرس مینماید که برای هیچ کس قابل تحمل نمیشد.


بیشتر بخوانید: مشاوره خانواده تلفنی


چگونه فرند ادب و شخصیت تربیت کنیم؟

آیا بهتر نیست قبل از این که تصمیمی برای تولد کودکن داشته شید ابتدا نسبت به نیاز ها و روش های تربیتی سالم این دوره اطلاعات لازم را کسب نمایید قدانی از این معجزه و نعمت ارزش الهی دچار یاس و نا امیدی و نا سپاسی نشوید. آگاهی و شناخت فرزندان تمام مراحل زندگی برای والدین ضروری مینماید اما اهمیت آن دوران کودکی یا به تعبیر برخی رویکرد های روانشناسی ۱۲ سال اول زندگی بسیار مهم تر از مراحل بعدی است که کودک ازگل آمده و مستقل تر دنیای بزرگسالی مواجه میشود.

ویژگی های فرزند ادب

ویژگی های فرزند ادب شامل دامنه گسترده ای از نشانه ها میشد که داشتن صد لایی از آن ها برای داشتن فرزندی سالم و ادب کفایت میکند و والدین ید توجه داشته شند نید کودک خود را به اجر راس این نشانه ها قرار دهند و او را مقید به داشتن تمام ویژگی های فرزند ادب نمایند. از جمله این نشانه ها به موارد زیر اشاره میشود:

 • حرف گوش کن:

فرزند ادب مقابل انتظارات و خواسته های منطقی و به جای والدین مطیع و گوش به فرمان هستند. طفره رفتن و رد کردن دستورات و خواست ها توسط کودک نا فرمان و بی ادب به چشم میخورد.

 • نوبت را راعایت میکنند:

یکی از مشکلات کودکان بی ادب عدم رعایت نوبت زی ها و صحبت کردن هست. این دسته از کودکان همه شرایط میخواهند خودشان راس شند و هیچ توجهی به حقوق دیگران ندارند.

 • اعتماد به نفس لا:

کودکی که از خود و استعداد هایش آگاه است و به توانایی های خود برای انجام امور ایمان دارد، شخصیتی ملایم و موجه تر از کودکی دارد که برای رفع کوچک ترین خواسته خود به زور و پرخاشگری متوسل میشود.

 • فن بیان قوی:

کودک مودب و تربیت اهل استدلال و گفت و گوست. اگر خواسته ای دارد صحبت کردن و استفاده از مهارت های کلامی مناسب از والدین خواست مینماید، مقابل توجیه والدین دلایلی به جا و منطقی توجه پ و ما را جلب مینماید، اگر متوجه شود که خواسته اش قابل اجابت نیست دلیل آن را میپذیرد. البته این مورد بیشتر برای کودکانی است که سن دبسن یا لا تر هستند.

 • قشقرق و دعوا مخالف است:

استفاده از سر و صدا و متشنج کردن جو برای توجه به نیاز ها از فرزند مودب به دور است چرا که آن ها به مهارت های گفت و گوی ست مجهز هستند که نیازهای شان را کم ترین ناراحتی و تنش بر آورده مینماید.

 • به تعویق انداختن نیاز ها:

کودکی که تربیت ستی یافت کرده شد میتواند دید ست و منطقی از شرایط خانواده داشته شد و صورت فراهم نبودن موقعیت برای توجه به نیازهایش آن ها را کنترل و به خیر میاندازند.

 • سرزنده و شاد هستند:

کودکی که روش های منطقی فرزند پروی تربیت یافته است اهل نشاط و خنده و سر زندگی است و کمتر پیش میآید لاک دفاعی خود فرو رود و غم و گریه را تجربه کند. البته منظور این نیست که هیجانات منفی مثل خشم، اندوه و استرس نداشته شند بلکه به نسبت کودکان نافرمان به میزان کمتر و متعادلی آن را تجربه مینمایند.

تربیت فرزند ادب

تربیت فرزند ادب زندگی امروزه به معضلی برای والدین و جامعه تبدیل شده است که کوهی تربیت فرزند ادب تبعاتی برای خانواده و خود کودک به همراه دارد. از جمله پیامد هایی که تربیت نا سالم گرین گیرخانواده میشود میتوان به ایجاد جوی پر از استرس و تنش، مشکلات سازگاری، عدم توجه به بهداشت خواب، مشکلات تغذیه (کودکی که بد غذاست و مقابل هر غذایی بهانه میآورد)، افسردگی و اضطراب (اضطراب و ترس ناشی از جدایی از والدین که برای سن دبسن بیشتر ایجاد مشکل میکند)، مشکلات تحصیلی و افت تحصیلی، بی مهری و نا ملایمت معلم و والدین نسبت به او را به دنل دارد.

چگونه فرزندانی ادب تربیت کنیم؟

چگونه فرزندی ادب تربیت کنیم؟ سوالی که ذهن والدین را به خود مشغول نموده است. پاسخ آن را ید شیوه فرزند پروری والدین جست و جو کرد. ما اینجا به انواع سبک های فرزند پروری اشاره کوهی خواهیم داشت والدین پاسخ به سوال چگونه فرزندی ادب تربیت کنیم؟ راهنمایی کرده شیم.

انواع شیوه های فرزند پروری

 • مستبدانه: این نوع از سبک تربیتی، والدین توسل به زور و قت افراطی سعی کنترل بیش از حد کودک را دارند.
 • سهل گیرانه: این روش بر عکس سبک مستبدانه است که آن آزاد گذاشتن بیش از حد کودک و دادن اختیارات افراطی، سعی تربیت و پرورش او را دارند.
 • مقتدارنه: این روش فرزند پروی، والدین همکاری و مشورت کودک خود او را برای داشتن شخصیتی سالم تشویق مینمایند. سلاح آن ها محبت است و حمایت عاطفی. مقابل از روش های قاطع و محکم یادگیری اصول تربیتی ست به فرزند شان نیز تبعیت میکنند.

کودکی که از سبک مستبدانه و سهل گیرانه تربیت میشود، دارای شخصیتی ناز پروده و لوس یا خجالتی و بی دست و پا میشود که راه ارضای نیازهایش را زور، گریه و قشرق میداند و اعتماد به نفس پایینی دارند.

هدف ما آموزش سبک ست تربیت، “روش مقنه” میشد کودکی شخصیتی سالم و مجهز به مهارت های زندگی مناسب شکل گیرد.

چگونه فرزند بی ادب رفر کنیم؟

چگونه فرزند بی ادب رفر کنیم؟ اینجا متوجه شدیم فرزند ادب چه ویژگی هایی دارد و روش صحیح تربیت کودک چیست. حالا به ارائه مطالبی خصوص تربیت فرزند بی ادب برای آن دسته از والدینی که صاحب فرزند نا فرمان هستند میپردازیم بدانید چگونه فرزند بی ادب رفر کنیم؟

رفر فرزند بی تربیت به مراتب بسیار دشوار تر از رفر فرزند مودب میشد از جمله روش هایی برای کنترل و تربیت آن ها میتوان به تقویت قاطعیت اعمال مقررات، بی توجهی به رفر های نا ست و ارائه پاداش هایی به رفر های صحیح میشد. سرزنش و گوشزد کردن حتما خلوت و به دور از جمع شد و برای شخصیت فرزندان ن دوری از روش های تهاجمی و تنبیه فیزیکی ارزش قائل شید. بخش بعدی به ارائه راهکار های مشاوره برای تربیت فرزند مودب میپردازیم که خواندن آن نحوه رفر فرزند بی ادب را نیز فرا میگیرید.

راهکار های مشاوره برای تربیت فرزند مودب

راهکار های مشاوره برای تربیت فرزند مودب بیشتر متوجه روش هایی برای والدین است که به کارگیری آن ها جهت هر چه بهتر تربیت کردن کودک خود تلاش نمایند. از جمله مهم ترین راهکار های مشاوره برای تربیت فرزند مودب به موارد زیر اشاره میشود:

 • ارائه پاداش:

قل رفر های ست کودکان به او پاداش دهید انواع پاداش میتواند کلامی شد (تحسین، تشویق های کلامی، محبت کردن)، رفری و عملی(نوازش کردن، آغوش گرفتن)، ارائه پاداش های بیرونی مثل رفتن به زمین زی، سینما، پارک و… .

 • محرومیت:

کودکی که یاد گرفته است قشقرق و جر و بحث به خواسته های خود برسد ید مقابل این رفر هایش محروم سازی واکنش داد. محرومیت از چیز هایی که برای کودک مورد علاقه و دوست داشتنی است بدین صورت برای به دست آوردن مجدد آن ها دست از بی ادبی بردارد و جایگزین کردن رفر های مثبت آن ها را دوره به دست آورد.

 • قاطعیت و حفظ اقتدار ارائه مقررات:

والدین ید هم مشورت نمایند و برای ایجاد مقررات توافق نظر داشته شند و عملی کردن آن ها همکاری نمایند. منظور از قاطعیت این است که اجرای قوانین و ارائه محرومیت ها و پاداش ها نید گاهی سفت و گاهی شل گرفت بلکه روند ید ثابت و بدون تغییر شد او را متوجه اهمیت موضوع نمایید. این موضوع عث جلب توجه و اعتماد کودک نسبت به رفر های پاداش و مجازات والدین میشود.

 • پرهیز از چند تربیتی:

معمولا کودکان نا فرمان خود را به منبع حمایتی محکمی به اسم “ما بزرگ -پ بزرگ ها”، مجهز میدانند که مقابل رفر های اشته شان از آن ها دفاع و پشتینی مینمایند. همین امر عث تضاد و اختلاف بین روش های تربیتی والدین بزرگتر ها میشود. صحبت بزرگتر ها و متقاعد کردن شان جهت عدم دخالت تربیت فرزند ن گام مهمی است که ید مورد توجه والدین قرار گیرد.

سوالات متداول

از چه سنی برای تربیت فرزند اقدام کنیم؟

تربیت تمامی مراحل زندگی امر مهمی است اما توجه به آن که بنای شخصیت سال های اولیه کودکی نهاده میشود به همین دلیل از تولد ۱۲ سالگی ید به این مورد توجه بیشتری شود.

محرومیت چه ثیری تربیت صحیح کودک دارد؟

استفاده از فن محرومیت، کودک متوجه میشود که همیشه نمیتواند استفاده از زرو، قشقرق و روش های نا ست به خواسته هایش برسد.

روش های فرزند پروری چند نوع میشد؟

سه سبک فرزند پروری داریم: مقنه – مستبدانه- سهل گیرانه. سبک مقنه استفاده از روش های قاطع و محکم و حمایت عاطفی بهترین روش تربیتی میشد که به والدین توصیه میشود.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Teaching Kids to Mind Their Manners: How to Raise a …

زینب رضائی—– روانشناس لینی.

چگونه فرزند ادب تربیت کنیم؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۱:۴۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه شب عروسی رویایی داشته باشیم؟

5 / 5 ( 1 vote )

شب عروسی یا “شب زفاف” همان شبی که داماد، عروس آرزو هایش را خود به خانه میبرد، رویایی ترین شب زندگی هر فردی میتواند شد. عروس و دامادی که بعد از خستگی جشن و سرور و پذیرایی از مهمان های عزیز شان ید آماده ترک مجلس و رفتن برای شروع اولین شب از زندگی مشترک شان شند دنیایی از شعف و سرور و حتی استرس به سر میبرند.

البته همیشه هستند دوسنی از عروس و داماد که آن ها را اذیت کنند و به شوخی سر به سر آن ها بگذارند که ممکن است وجود شادی و خنده به طور غیر مستقیم بر اهمیت و مهم بودن این شب فرخنده برای آن ها بیافزایند. برخی عروس و داماد ها حتی ممکن است تمام مدت زمان جشن را استرس آن به سر ببرند. این اتفاق بیشتر برای آن دسته از زوجینی اتفاق میافتد که مدت زمان نامزدی و دوران عقد مورد زفاف و همبستری خیلی گنگ و سر بسته صحبت نموده اند و آن را به چالشی بزرگ و حتی وحشتناک تبدیل نموده اند.

بهترین شب برای زفاف

اما به راستی شب زفاف و اولین شب زندگی مشترک عروس و داماد چه حد پر استرس و رمز آلود میشد؟ چه کار کنیم که عروس و داماد شب اول ازدواج خوبی را هم بسازند؟ آیا شب عروسی آداب خاصی دارد که ید رعایت کرد؟ و دنیایی از سوالات دیگر که ذهن عروس خانوم و آقا داماد ها را به خود مشغول میکند. ریشه تمام سوالات عدم آگاهی و شناخت مورد این شب عزیز و مقدس میشد.

مسفانه توجه به اهمیت روز افزون مسائل جنسی زندگی مشترک و زناشویی و کید بر مشاوره زناشویی و زندگی مشترک پیش از ازدواج و صحبت موررد نیاز های دو طرف، تعداد کسانی که به این مسائل به دیده شرم و حیا یا خجالت ر مینگرند کم نیستند که ما برای این گروه از زوجین مراجعه به مشاوره خانواده و مشاوره روانشناسی راپیشنهاد میکنیم از ر این استرس بکاهند.

شب اول عروسی ید چکار کنیم؟

دختر خانوم ها و آقا پسرهایی که شرف ازدواج میشند اما کور کورانه و بدون پیش آگهی راه این مسیر گذاشته اند، مسلما مشکلاتی رو به رو خواهند شد که توان حل صحیح آن ها را نخواهند داشت و به انواع مشکلات روحی – روانی رابطه شان دچار میشوند. یکی از مسائل بسیار مهمی که حتما ید قبل از شروع زندگی زناشویی و رفتن زیر یک سقف به صحبت گذاشته شود مسئله شب اول ازدواج و زفاف میشد که شناخت آن برای پاسخ به نیاز های جنسی زوجین تمام زندگی میتواند موثر واقع شود.

برخی فرهنگ ها و برخی خانواده ها به دلیل بو و گناه جلوه دادن مسائل جنسی این نیاز را به طور وحشتناکی دختران خود سرکوب مینمایند و همین مورد میتواند یکی از عوامل شکست و ناکامی دختران شان شب اول ازدواج شد. از طرفی آقایانی که مدعی هستند که میزان اطلاعات جنسی شان چند برابر خانوم شان هست و او را به سرد مزاج، بی توجه یا نا بلد متهم مینمایند همان افرادی هستند که به دلیل عدم اطلاع از آداب صحیح برگزاری شب عروسی و زفاف دنیایی از رعب و وحشت و د را برای عروس خانوم ها به ر میآوررند.

این ست است که زن و شوهر هر دو ید زمینه نیار های همدیگر شناخت داشته شند اما اگر طرف مقابل ن به هر دلیل میزان اطلاعاتش پایین است نید مورد سرزنش و تحقیر واقع شود بلکه به عنوان یک همراه و همدم همیشگی این اطمینان را بهم بدهید هم برای زندگی موفق تلاش مینمایید و کنار هم هستید. این مقاله به ارائه اطلاعاتی خصوص شب اول ازدواج رویایی میپردازد. امیدواریم خواندن این مطالب به زوج های جوان نحوه داشتن شب عروسی رویایی را هدیه کرده شیم.

آموزش شب عروسی

آموزش شب عروسی مثل هر رفر دیگری زندگی نیاز به کسب مهارت و یادگیری دارد. مسفانه خیلی از زوجین مسئله مهم آموزش شب عروسی را نادیده میگیرند و گفتن این نکته این هم یک شب است مثل بقیه شب ها و لاخره تمام میشود از پذیرش مسئولیت یادگیری و کسب تجربه صحیح و آموزش شب عروسی شانه خالی میکنند.

شما تصور کنید فردی که چندین ر شاهد رانندگی فرد دیگری بوده است و بدون این که یک ر پشت فرمان نشسته شد به خرید ماشین اقدام مینماید و خواهان رانندگی میشود چه اتفاقی برایش میافتد؟ استرس و ترس و واهمه کمترین عاقبتی است که گرین گیر اعتماد به نفس کاذب این دسته از افراد میشود. زندگی مشترک و شب اول ازدواج دقیقا همین است. شاهد رابطه جنسی بودن دنیایی متفاوت از گیر و بودن رابطه جنسی است. موضوعی که خیلی از آقایان خود را آن کار بلد و همه فن حریف میدانند و مسفانه خود خواهی خود شب رویایی عروس را به بد ترین و تلخ ترین شب زندگی مشترک تبدیل مینمایند.

پس لازم است عروس و آقا داماد آموزش را جدی بگیرند و غرور و خجالت و شرم و حیا آن را به فراموشی و بی خیالی نسپارند.

استرس شب زفاف

استرس شب زفاف همان طور که قسمت فوق ذکر کردیم به دلیل عدم احساس نیاز زوجین به شناخت و کسب اطلاعات از طریق آموزش ایجاد میشود. مراجعه به مشاور و شرکت دوره های آموزشی قبل از ازدواج برای برخی از زوجین بسیار مضحک و وقت تلف کردن تلقی میشود حال آن که همین عدم همکاری چند ساعته آینده زوج را دامنه گسترده ای از مشکلات مواجه مینماید که دیگر برای بهبود و مان آن دیر شده است.

به قولی پیشگیری بهتر از مان است و فرد عاقل زمانی را که میتواند به پیشگیری مفید از بروز مشکلات اختصاص دهد را ید صرف مان و خسارت های جبران نا پذیر بعدی نماید. عروس خانومی که خود ذهنی از نا شناخته ها وارد خانه داماد میشود و همسری بی اطلاع از آداب زفاف رو به رو میشود، استرسی را محتمل میشود که لذت شب را تبدیل به د آور ترین لحظه زندگی مشترک مینماید.

اشتهات شب زفاف

از جمله نمود های بی اطلاعی آقایان انجام سریع و بی مقدمه زفاف و هم بستری عروس است. از طرفی کم رویی و شرم و حیای افراطی خانوم این شب نیز مقصر است. زوجین ید بدانند به چه صورت تحریک و بر انگیخته میشوند و این اطلاعات را اختیار همدیگر قرار دهند.

سکوت و ترس و خجالت این میان جایی ندارد. چرا که این امر مقدسی است که از طرف خداوند بین زن و شوهری که قانونی عقد کرده اند قرار داده شده است و از این شب آن دو به محرم هستند پس دلیلی برای عفاف و خجالت وجود ندارد. روایات پیشوایان و ائمه آمده است که یکی از مواردی که عث میشود از استرس شب زفاف کاسته شود جلب اعتماد و ایجاد آرامش زن میشد و این مهم از طریق برپا کردن ۲ رکعت نماز و وضو گرفتن و خواندن ذکر “الله اکبر” قبل از شروع رابطه میسر میشود.


بیشتر بخوانید: مشاوره خانواده تلفنی


اشتهات شب اول عروسی

اشتهات شب اول عروسی از جانب هردو طرف ممکن است روی دهد و بر خلاف تصور عامه که آقایان را مرتکب خطا و خانوم را مبری از گناه میدانند ید گفت که هر دو به اندازه برابر میتوانند این شب مرتکب خطا و اشتهات شوند. زیر به برخی از این اشتهات شب اول عروسی توجه میکنیم:

 • شروع بی مقدمه رابطه:

همان طور که لا هم عنوان کردیم، رابطه جنسی و ارضای آن نیاز به یک سری مقدمه چینی ها و ایجاد آمادگی دو طرف دارد. به داماد پیشنهاد میشود که ابتدا عروس خانوم را که خسته جشن و سرور و آرایش و تزیینات بوده است به استراحت و رفع خستگی دعوت نماید. نه این که عروس خانوم ها این شب را بخوابند اما وقتی اقدام به رابطه نمایند که خستگی رفع شده شد و سنگینی لس و آرایش از او پاک شده شد.

 • عدم توجه به عشق زی یا تحریک و برانگیختن زن و مرد:

دیگر اشتهی است که زوجین مرتکب میشوند. تعبیری آمیزش جنسی و شروع رابطه را میتوان به رستورانی تشبیه کرد که وقتی وارد آن میشویم ابتدا دستور آوردن یک پیش غذا را میدهیم معده ما گنجایش غذای اصلی را داشته شد. بعد از آن که خوب احساس گرسنگی ما ایجاد شده غذای اصلی را خواست مینمائیم. اما آیا خوردن غذای اصلی رستوران را به سرعت ترک میکنیم یا خوردن نوشیدنی و مخلفاتی آن را کامل میکنیم.

مراحل آمیزش جنسی دقیقا این مثال آورده شده است. عشق زی و لمس اندام های تحریک کننده توسط زن و شوهر حکم پیش غذا را دارد که دو طرف را آماده ورود به مرحله رابطه کامل و دخول مینمایند. مسفانه آقایان بعد از ارضای جنسی که معمولا خیلی زودتر از ارگاسم خانوم ها اتفاق میافتد دست از رابطه میکشند و روی برگرداندن از خانوم او را تنها میگذارند. حال آن که خانوم ها برای رسیدن به اوج لذت جنسی ممکن است نیم ساعت زمان لازم داشته شند که بد نیست آقایان به آن توجه نمایند. این همان مرحله بعد از غذای اصلی است که نقش مکمل غذای اصلی و رابطه جنسی کامل را دارد.

 • عدم رعایت بهداشت:

مسواک زدن و شانه زدن موها، استفاده از ادکلن های ملایم، دوش گرفتن و پاک کردن خود از زییی های مصنوعی از روش های رعایت بهداشت برای شروع رابطه ای عاشقانه است که برای داشتن رابطه لذت بخش رعایت آن ها توصیه میشود.

انتظارات شب عروسی

انتظارات شب عروسی همان وظایفی است که زن و شوهر قل هم تخت خواب و رابطه جنسی دارند. مثل توجه به زمان مناسب آمیزش، رعایت آداب ست شب زفاف، توجه به آراستگی و بهداشت، مدت زمان رابطه، ایجاد فضایی آرام بخش و به دور از تنش و استرس از مهم ترین انتظارات شب عروسی است.

زمان مناسب آمیزش شب زفاف

زمان مناسب آمیزش شب زفاف زمانی است که دو طرف هر دو آماده شروع رابطه هستند. خستگی، بی حالی، استرس، نگرانی و تنش، غم و اندوهی که ممکن است عروس به دلیل جدا شدن از خانوده داشته شد همه این ها هشداری به داماد هستند که هنوز برای آمیزش صبر نماید و عجله نکند. هر کدام از موارد لا میتوانند سمی شد که زمان مناسب آمیزش شب زفاف و شب رویایی عروسی را تبدیل به عذابی ماندنی ذهن دو طرف نماید.

سوالات متداول

زمان مناسب آمیزش جنسی شب زفاف چه وقت است؟

زمانی که دو طرف آماده شند و شروع رابطه به دور از خستگی، تنش، استرس و هیجان های منفی مثل غم و اندوه شند.

مراحل آمیزش جنسی چیست؟

تحریک و برانگیختگی- آمیزش- پاسخ جنسی (انزال و ارگاسم).

ثیر آموزش رابطه جنسی چیست؟

آموزش و کسب اطلاعات، ترس و استرس زوج را کاسته و اعتماد و آرامش برای داشتن رابطه لذت بخش را به ر میاورد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:۲۱ Tips For The Best Wedding Night Ever

زینب رضائی—– روانشناس لینی

چگونه شب عروسی رویایی داشته شیم؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۸:۴۱ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

۱۰ راهکار مهم برای رعایت بهداشت فردی در آقایان

5 / 5 ( 1 vote )

بهداشت فردی و نظافت شخصی از جمله مسائلی است که زندگی مشترک ید به آنها اهمیت داد. رعایت نظافت شخصی بر روابط عاطفی افراد و همچنین رضایت جنسی زوجین ثیرگذار است. عدم رعایت بهداشت فردی ممکن است روابط زناشویی، مشکلاتی را ایجاد کند. از نظر مشاوره خانواده ثیراتی مانند:

 • کاهش میل جنسی
 • سردی روابط زناشویی
 • جدا کردن بستر
 • کناره گیری از یکدیگر
 • انتقادهایی که عث دلخوری یکی از زوجین می شود
 • طلاق عاطفی

اکثرا خانم ها ناراضی هستند که شوهرم، نظافت شخصی خود را رعایت نمیکند. یا بعضی اوقات به نظم داخل خانه اهمیت نمی دهد. اکثر اوقات ید خودم به او تذکر بدهم که بهداشت فردی اش را رعایت کند. این روندی که هر روز ید به او تذکر بدهم مثلا حمام برود یا پاهایش را بشوید یا قبل از صرف غذا، دسنش را شستشو کند خسته کننده شده است. اغلب خانم ها از این وضعیت کلافه می شوند. نتجه ید گفت حال نظر مشاوره روانشناسی چیست؟

رعایت نظافت شخصی یقینا از مواردی است که عث می شود افراد حس بهتری از یکدیگر داشته شند و از کنار هم بودن لذت ببرند. این قضیه زمانی به یک دسر جدی تبدیل می شود که مثلا یکی از زوجین حتی دارای حساسیت جدی به بهداشت فردی داشته شد یا زمانی که همسر شما، وسواس نیز داشته شد. این موقعیت عدم رعایت نظافت شخصی شما قطعا برای همسرن غیر قابل تحمل خواهد بود.

برای اینکه این موضوع بتواند حل شود، راهکارهایی را مشاوره زناشویی بیان می کنیم:

از تذکر دادن خسته نشوید

برای ایجاد تغییر همسرن، شما نیازمند صرف زمان هستید. بدون وقت گذاشتن و تلاش کردن، ایجاد تغییر ناممکن است. شما مییست زمینه نظافت فردی و بهداشت شخصی به همسرن تذکر بدهید و این زمینه مستمرا تغییرات رفر همسرن را پیگیری کنید به اهداف مورد نظرن برسید. هرگز تصور نکنید که یک تذکر و ابراز ناراحتی، رفر همسرن می یست تغییر کند. شما ید صبور شید و برای ایجاد تغییرات اساسی، زمان بگذارید.

به آراستگی و نظافت خود اهمیت بدهید

شما ید به همسرن اهمیت موضوع نظافت شخصی را جدیت نشان دهید. سعی کنید این زمینه آرامش تمام، مواضع خود را مشخص کنید. به ظاهر خود اهمیت دهید و نشان دهید که شما نیز دوست دارید همسرن، ظاهری آراسته و تمیز داشته شد و هر چه او به نظافت شخصی خود بیشتر توجه کند برای شما عزیزتر خواهد بود. این زمینه از تشویق همسرن به رعایت نظافت شخصی اش غافل نشوید. لازم است که همسرن موتجه بشود که صورت رعایت بهداشت فردی از جانب او، روابط عاطفی بهتری پیش است.

به صورت غیرمستقیم و کنایه آمیز صحبت و رفر نکنید

زمینه عدم رعایت بهداشت فردی ممکن است اوایل ازدواج شما همسرن رویستی داشته شید و ترجیح دهید به صورت غیرمستقیم به او این پیام را برسانید که عدم رعایت بهداشت فردی او، شما را ناراحت می کند. این راه حل اشتهی است اگر شما انتخاب کرده اید زیرا ارسال پیام غیرمستقیم به همسرن ممکن است عث ایجاد سوءتفاهمات بیشتری شود. پس سعی کنید حرف های خود را بدون ایجاد تنش یا اتهام زدن یا سرزنش کردن به همسرن بزنید.

همسرن تعامل سازنده برقرار کنید

اگر بهداشت فردی همسرن برای شما غیرقابل قبول و آزاردهنده است سعی کنید مورد این مشکل یکدیگر صحبت کنید به جای اینکه بر روی خود این مشکل تمرکز کنید بهتر است بر راه حل های این موضوع کید کنید. برای صحبت کردن بهتر است زمان و مکان مناسبی را انتخاب کنید. او را متوجه این موضوع بکنید که هدف شما، تخریب و سرزنش کردن همسرن نیست بلکه می خواهید این مشکل حل شود.

از طرفی شما می توانید به همسرن متذکر بشوید که ممکن است این مشکل محیط کار، اجتماع یا خانواده برایش ایجاد مشکل کند زیرا ممکن است دیگران مستقیم این موضوع را به روی او نیاورند. این صورت ید به شوهرن گوشزد کنید تصوری که دیگران می تواند مورد او داشته شند برای شما نیز آزاردهنده است. هدف شما این است که او فرد آراسته تری شد و مورد احترام همگان شد.

مردانی که نظافت شخصی خود سهل انگار هستند چکار کنیم؟

نگاه مشاوره خانواده آویژه:

سلام یکی از گلایه های خانم ها اینه که میگن شوهرشون خیلی نظافت شخصیش رو رعایت نمیکنه و هرچی هم بهش میگم توجه نمیکنه!!!
پاسخ ید بگم چند دلیل برای رفر این دسته از آقایان وجود داره که عث سهل انگاری اونا رعایت نظافت شخصیشون میشه و حتی جالبه بهتون بگم این مساله اینق وجود داشته و داره که تعالیم دینی ما رعایت کردن اون رو همتراز ایمان داشتن دانستند مثل حدیث(النظافه من الایمان)


بیشتر بخوانید: مشاوره خانواده تلفنی


اما این دلایل عدم رعایت نظافت شخصی چیست؟

✅یکی از دلایل این رفر آقایان میتونه کل بین بودن اونا حس بویایی و بینایی نسبت به خانمشون شه و اینکه آن چیزی رو که خانمشون میبینه اونا به اون اندازه دقت و ااک و توجه نمیکنند بسیاری از مواقع لکه های روی لس و یا عرق بدن و بلند شدن ناخنشون رو متوجه نمیشن و بهمین خاطر اقدامی برای رفع اون نمیکنند و همین مساله خانمشون رو میرنجونه.

✅نکته دوم اینکه مرد بیشترین فعالیت بدنی رو بیرون از منزل داره وبخش اعظمی از وقتش بیرون هست و خوب فضای بیرون از منزل اینق آلودگی وجود داره که عث میشه اکثریت مردها کسب آلودگی روی بدن هاشون شبیه به هم شند و به مرور به امری بدیهی تبدیل میشه و همین مساله عث میشه از رعایت نظافت روزانه کمی غافل بشوند.

✅نکته دیگه اینکه مردان قابلیت برنامه ریزی زیادی دارند و حتی این موضوع نیز از این قابلیتشون میخوان استفاده کنند. مثلا حتی اگه متوجه آلودگی بدنشون بشوند برای رفع اون دنل برنامه ریزی خاصی میگردند. مثلا اگر بدنش آلوده شه و قرار شه خانمش همبستر بشه به خودش میگه به جای اینکه قبل از این رفر حمام برم بعد از اینکه خانمم همبستر شدم یکدفعه حمام میرم و یک تیر دو نشان میزنم. ولی غافل از این هست که این همبستری به شدت موجب انزجار خانمش میشه.

✅البته یک دلیل دیگه عدم انجام این رفر آقایان اینه که خانمشون ست موقع خستگی و تحلیل رفتن هورمون هاشون و یا غارتنهایی از اونا میخواهیم به نظافتشون توجه کنند و خوب طبیعیه که واکنش اونا ((نه)) هست.

به هرحال چه ید کرد؟

✅اولین کار اینه که یک خانم بتونه توانایی برقراری یک گفتگو رو همسرش داشته شه. گفتگویی که اون دو فاکتور عدم کوچک کردن و همدلی شوهر اون موج میزنه. مسفانه برخی خانم ها ادبیاتی همچون اینکه: پاشو برو حموم و بدنت خیلی بو میده و نزدیک من نیا و… موجب میشن مردشون لجوج و بی تفاوت شه و یا اینکه موقعیت مناسبی این مساله رو مطرح نمیکنند. مثلا به محض ورود همسرشون به خونه به اونا میگن خیلی بوی عرق میدی و برو دوش بگیر و یا چرا لس هات کثیفه و چجوری اینا بیرون رفتی و آبرو برامون نگذاشتی موقعیت مناسبی طرح موضوع نمیکنند.

ضمنا وقتی این ادبیات رو به کار میبرن همسر اونا هیچ همدلی رو نمیبینه و حس میکنه همسرش خودخواهه. پس بهتره قبل از این که بخواهید شوهرتون طرح موضوع کنید اول هاش همدلی کنید مثلا بهش بگید ظاهرا بیرون خیلی گرم بوده؟ امروز خیلی هوا آلوده بوده ؟ این ادبیاتمون همسرتون میفهمه که شما کش کردید.

گام های مهمی که شما مییست برای حل این مشکل بردارید

✅گام بعدی اینکه شوهرتون رو مقصر آلوده بودنش نکنید و نگید که چرا مواظب لسهات نیستی و مگه چکار میکنی اینق بو میدی بلکه عوامل بیرونی رو که عث این کار شدن پیدا کنید مثلا بهش بگید چق هوا امروز آلوده بوده که یقه پیراهنت رو چرک کرده؟ و یا هوا خیلی گرم بود و همه عرق از سرو تنشون سرازیر شده بود!!

✅گام بعدی اینکه براش تعیین تکلیف نکنید و بهش نگید برو حمام که اقتدارش از بین بره بلکه جوری هاش حرف بزنید که احساس کنه حمام رفتن یک راهکاری که خودش داره ارائه میکنه. مثلا بهش بگید وقتی یه دوش مگیری سرحال تر میشی؟؟ و یا خستگیت میره وقتی دوش میگیری؟

✅نکته دیگه اینکه اونو هرگز مقایسه نکنید مثلا نگید فلانی همیشه نظافتش رو رعایت میکنه ولی تو بی توجهی!!!

✅گام بعدی همکاری اون است مثلا اینکه بهش بگید هرموقع خواستی بری بگو حوله و لس تمیز واست بیارم.

✅گام بعدی اینکه برای این رفرش دلایلی منطقی بیارید. مثلا بهش بگید میخوام ماشین لسشویی رو روشن کنم میشه لست رو بدی بریزم داخل ماشین؟

✅نکته بعد اینکه وقتی به نظافتش میرسه خیلی از او تعریف کنید که چق از دیگران سرتر میشه!!

✅نکته دیگه اینکه بهش بگید میدونی که اگه اون عرق کرده و لسش آلوده شده به خاطر تلاشش برای خانواده هست و قدانش هستی و سلامتیش برات مهمه و از اینکه اونم به نظافتش اهمیت میده .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Personal hygiene: 20 tips for better personal care

۱۰ راهکار مهم برای رعایت بهداشت فردی آقایان

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۵:۴۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

با روش های مناسب ارزیابی خواستگار آشنا شوید

5 / 5 ( 1 vote )

ارزیابی خواستگار یکی از دغدغه های اصلی خانواده هایی است که دخترانشان به سن ازدواج رسیده اند. فرهنگ ما مانند هر فرهنگ دیگری خواستگاری آداب و رسوم مخصوص به خود را دارد و اگر پسری قصد ازدواج دختری را داشته شد، ید طبق این آداب و رسوم عمل کند. خواستگاری حال حاضر تقری به لحاظ ظاهری جامعه ما شکل گذشته خود را حفظ کرده ولی حقیقت روند یک خواستگاری زمانه حاضر تغییرات زیادی صورت گرفته است. گذشته اغلب خواستگار دختر یک خانواده از آشنایان آنها بود ولی حال حاضر معمولا دختران و پسران اجتماع یکدیگر آشنا میشوند و تصمیم به ازدواج میگیرند. بنابراین ارزیابی خواستگار زمانی که یک غریبه است برای خانواده به نسبت مشکل تر می‌شود. روانشناسی غالب مشاوره ازدواج میتواند کمک های شایانی به افراد و خانواده ها بکند که ادامه به آنها میپردازیم.

روش های مناسب ارزیابی خواستگار کدام است؟

روش های مناسب ارزیابی خواستگار از جمله مواردی است که روانشناسی مورد آن غالب مشاوره قبل از ازدواج آموزه‌های زیادی را تعریف کرده است. ادامه به چند مورد از روش های مناسب ارزیابی خواستگار اشاره میکنیم:

 • دختران حتما توجه داشته شند که واجب است مدتی را قبل از ازدواج قطعی یکدیگر چهارچوب های مشخص برای معاشرت نظر بگیرند.

دختران و خانواده های آنان برای ارزیابی مناسب خواستگار مورد نظرشان کمک گرفتن از یک روانشناس حاذق که متخصص حوزه مشاوره خانواده است را میتوانند به عنوان یک روش مناسب ومطمئن انتخاب کنند.

 • برای ارزیابی هرچه بیشتر و دقیق تر خواستگار خانواده دختر نید یک جلسه و عجولانه تصمیم بگیرند . هرچق تعداد جلسات رسمی بین دو خانواده بیشتر شد میتوان بهتر فرد مورد نظر و خانواده او را ارزیابی کرد.

بهترین کار برای ارزیابی خواستگار از نظر اخلاقی چیست؟

ارزیابی خواستگار از نظر اخلاقی معاشرت راحت تر حاصل میشود. اما فقط صرف اینکه رفت و آمدی بین طرفین شکل بگیرد خانواده دختر نمیتواند ارزیابی خواستگار از نظر اخلاقی خیلی موفق شود. این معاشرت ید به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت شود که خواستگار شرایط عادی قرار بگیرد و رفر او به صورت طبیعی و همانطور که هست قابل مشاهده و بررسی شد.

این طبیعی است که اگر معاشرت ها جنبه مهمانی های رسمی داشته شد افراد برای حفظ ظاهر رفری متناسب شأن جمع حاضر را از خود بروز می دهند. بنابراین برای شناخت همه جانبه از خواستگار بهتر است دختر او را زمان هایی که به صورت خصوصی ارتط دارند زیر نظر بگیرد. راهکار دیگری که این مورد پیشنهاد میشود این است که خانواده ها مورد خواستگار تحقیق کنند. هر چند تحقیق جامعه و فرهنگ امروزی ثیر گذشته را ندارد اما ممکن است مواقعی نیز به شناخت خواستگار مورد نظر کمک کند.

سوالات جلسه خواستگاری چگونه ید شد؟

سوالات جلسه خواستگاری میتواند روند پروسه ازدواج بسیار ثیر گذار شد و شاید بهتر است بگوییم که تعیین کننده آینده خواستگاری میشد. اما سوالات جلسه خواستگاری ید به گونه ای شد اطلاعات لازم برای تصمیم گیری راجع به خواستگار را به خانواده دختر بدهد. ادامه به برخی از موضوعاتی که ید جلسه خواستگاری مورد آنها سوال شود اشاره میکنیم:

 • سوال مورد شغل و کل وضعیت مالی خواستگار
 • سوال مورد فرهنگ شخصی و خانوادگی خواستگار
 • سوال مورد دیدگاه معنوی فرد و میزان تناسب این مورد بین دو خانواده
 • سوال مورد فلسفه ازدواج از دید فردی که به خواستگاری آمده است.

سوالات خانواده‌ها خواستگاری بیشتر ید چه مورد شد؟

سوالات خانواده‌ها خواستگاری ید به گونه‌ای شد که روند ازدواج هر دو جوان را صاحب چهار چوبی مشخص کند. بزرگترها ید تمام نیروی خود را به خرج دهند فرزندانشان انتخاب موفقی ازدواج خود داشته شند. سوالات خانواده‌ها خواستگاری مواقعی که دخترشان قصد ازدواج دارند زمانی که پسرشان را برای خواستگاری همراهی میکنند متفاوت است. سوالاتی که خانواده پسر ید مورد آنها بپرسند عرت اند از:

 • شرایط دختر برای ازدواج
 • تناسب فرهنگ دختر و خانواده او
 • سطح مالی خانواده دختر

برخی از سوالات خانواده دختر جلسه خواستگاری نیز ید به شرح زیر شد:

 • اطمینان از شغل مناسب پسر
 • متعهد و وفادار بودن پسر به زندگی مشترک
 • اطمینان از صداقت رفر و گفر پسر و خانواده او

سوالات دختر و پسر جلسه خواستگاری به چه نحوی ید شد؟

سوالات دختر و پسر جلسه خواستگاری ید به نحوی شد که مسائل و موارد عمیق زندگی مورد بررسی و تدل نظر قرار بگیرد. اشتهی که دختران و پسران جلسات خواستگاری زیاد انجام میدهند این است که مجلس خواستگاری فاکتورهای سطحی و گاهی بی اهمیت را مورد بررسی قرار میدهند و این ممکن است آینده عث شود که زوجین آسیب ببینند. سوالات دختر و پسر جلسه خواستگاری ید بررسی مسائل زیر را بر بگیرد:

 • سلایق و علایق دوطرف نگاهشان به زندگی
 • تعریف هر دو طرف مورد روابط اجتماعی از جمله روابط خانوادگی و دوسنه نیز حتما ید مورد بررسی قرار بگیرد.
 • تفریحات و وقت گذرانی افراد نیز ید یکدیگر سنخیت داشته شد غیر این صورت به مشکل خوردن زن و شوهر آینده قطعی است.
 • دختر و پسر ید مطمئن شوند که اهداف و آرزوها و نقاطی که میخواهند آینده به آن دست پیدا کنند وجوه اشتراک قابل ملاحظه ای داشته شد.

وابستگی احتمالی دختر به خواستگارش میتواند چه تبعاتی داشته شد؟

همانطور که لا توضیح داده شد دخترانب زمان قبل از تصمیم قطعی برای ازدواج فردی که به خواستگاری آنها آمده است، ید او به صورت خصوصی معاشرت کند و وقت بگذارند. اما گاهی جریان همین روابط و وقت گذرانی ها دختران ناگهان خود را وابسته طرف مقابل میابند. این اتفاق تبعاتی را پی خواهد داشت که مهمترین آنها میتواند این شد که اگر پایان دوره نامزدی دختر پسر را از لحاظ منطقی مناسب ازدواج خودش نبیند دیگر نتواند احساسات خود را کنترل کند و عقل را نیز تصمیم خود برای ازدواج او دخیل کند. بهترین راه برای جلوگیری از این اتفاق این است که دختران مراقب شند از همان ابتدای رابطه حد و مرزی را تعیین کنند که نه خود از آن بگذرند و نه اجازه بدهند که طرف مقابل رابطه زیاده روی کند.

بررسی استقلال شخصیتی چه حد می تواند جلسه خواستگاری مهم شد؟

از جمله ویژگی‌هایی که ید یک پسر شد بتوان به عنوان یک همسر مطمئن روی آن حساب کرد استقلال شخصیتی خواستگار مورد نظر است. استقلال شخصیتی یعنی پسر به قی به بلوغ و پختگی ذهنی رسیده شد که بتواند مستقل از خانواده زندگی زناشویی خود و خانواده ای که تشکیل داده است را مدیریت کند.‌ این مدیریت میتواند شامل مدیریت احساسات خود و همسرش و به تعادل رساندن تعاملات هر دو خانواده شد. پسری که از لحاظ شخصیتی به خانواده خود وابسته شد نمیتواند اقتدار تصمیم خود را راجع به نحوه جلو بردن زندگی زناشویی و همچنین اتفاقات و پیش آمد های آن اتخاذ کند.

سوالات متداول

آیا وضعیت مالی خوب خواستگار میتواند عث چشم پوشی از ضعف های دیگر او شد؟

خیر. هر چند بر کسی پوشیده نیست که وضعیت مالی خواستگار جزو اصلی ترین شرایط برای بررسی است اما نید بخاطر وضع مالی خوب ضعف های دیگر او را ندید.

آیا تفاوت های فرهنگی میتواند زندگی زوجین را مشکل روبه رو کند؟

اگر تفاوت های فرهنگی بین دو خانواده خیلی فاحش شد ممکن است از همان ابتدا و مراسم های ابتدایی عث بروز تشنج روابط دو طرف بشود.

چه صورتی اختلاف سطح تحصیلات بین زوجین مشکل ساز میشود؟

صورتی که این اختلاف عث شود که سبک و نحوه زندگی دونفر متفاوت شود و کی از یک دیگر رابطه وجود نداشته شد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: A Guide to Assessment and Assessment Methods – SFEDI …

روش های مناسب ارزیابی خواستگار آشنا شوید

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۷:۰۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

دلایل فرار از ازدواج در جوانان چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

فرار از ازدواج یکی از شایع ترین عکس العمل های مشاهده شده برابر مسئله ازدواج از سمت جوانان امروزی میشد. خیلی از والدین از این موضوع ابراز نگرانی میکنند که جوان ما به سن ازدواج رسیده است اما نه به این کار رغبتی نشان میدهد و نه حتی برنامه ای برای ازدواج آینده دارد. شاید اگر والدین دلایل فرار از ازدواج را بدانند و نسبت به آن آگاهی کسب کنند بتوانند بهتر این مسئله را مدیریت کنند. تغییر معیارهای ازدواج و پیچیده شدن آنها نسبت به گذشته از جمله مواردی است که خانواده ها حتما ید راجع به آن آگاهی داشته شند و اطلاعات خود را نسبت به نیازهای جوانان جامعه امروز به روز کنند. برای این کار هم میتوانند از مطالعه کبهای آموزشی رابطه ازدواج استفاده کنند و هم میتوانند از یک روانشناس که به صورت تخصصی حوزه مشاوره قبل از ازدواج فعالیت میکنند کمک لازم را یافت کنند. فرار از ازدواج دختران و پسران دلایل مختلفی دارد که ادامه بیشتر به آن میپردازیم.

فرار از ازدواج جوانان به چه علت است؟

فرار جوانان از ازدواج از لحاظ روانشناسی ازدواج دلایل بسیاری دارد که میتوان آنها را دسته های مختلف مورد بررسی قرار داد. این قسمت به چند دلیل عمده که منجر به فرار جوانان از ازدواج میشود اشاره میکنیم:

 • مشاوره ازدواج روانشناسان دائما به اهمیت و ثیر مناسب بودن شرایط مالی افراد به خصوص آقایان تمایل به ازدواج افراد کید میکنند.
 • عدم تمایل به قبول مسئولیت های زندگی مشترک به عنوان همسر و پ و ما از دیگر مواردی است که عث شده امروزه افراد اقل کمتری به ازدواج نشان دهند.
 • ترس از ازدواج امروزه به دلیل ناپایدار بودن بسیاری از زندگی های مشترک جامعه ما عث شده که افراد نتوانند آرامش و تمرکز به این موضوع فکر کنند.

دلایل فرار از ازدواج چیست؟

دلایل فرار از ازدواج فقط به مواردی که لا به آنها اشاره کردیم ختم نمیشود. گاهی والدین جوانان میتوانند حتی ناخواسته عث شوند که فرزندشان هیچ وقت به ازدواج فکر نکنند. همه افراد مهل میدانند که هیچ زندگی مشترکی نیست که آن بحث و اختلاف نظر وجود نداشته شد. حتی خوشبخت ترین افراد نیز زندگی زناشویی این مسئله را تجربه کرده اند.

حال برخی از پ و ما ها این بحث و جدل های زندگی مشترک را حضور فرزندان خود انجام میدهند که عث میشود این ترس که مدا من نیز ید دائما زندگی مشترک همسرم به دعوا و مشاجره بپردازم از همان کودکی و نوجوانی ذهن او شکل بگیرد و میتواند یکی از مهمترین دلایل فرار از ازدواج بزرگسالی شد. این حالی است که معمولا فرهنگ ما پ و ما معاشقه های کلامی و رفری خود را حضور فرزندان کتمان میکنند. بنابراین به والدین پیشنهاد میشود که حتما اختلافات خود را حریم خصوص زناشویی خود حل و فصل کنند.

بهانه های فرار کردن از ازدواج معمولا چیست؟

بهانه های فرار کردن از ازدواج میتواند بسیار متفاوت و متنوع شد. این تفاوت بخاطر متنوع بودن شخصیت افراد و سبک زندگی آنها است. البته وقتی افراد برای فرار کردن از ازدواج به دنل بهانه میگردند میتوانند نسبت به جنسیتشان نیز موارد مختلفی را ابراز کنند. ادامه به بهانه های فرار کردن از ازدواج دختران و پسران میپردازیم:

بهانه هایی که اغلب پسران برای ازدواج نکردن مطرح میکنند عرت اند از:

 • نداشتن شغل خوب و نتیجه آمد کافی
 • نرسیدن به سن مناسب برای ازدواج
 • نداشتن خانه
 • پیدا نکردن مورد مناسب برای ازدواج

حالا به بهانه های دختران برای ازدواج نکردن میپردازیم:

 • اصرار بر اتمام تحصیلات عالیه
 • جستجوی عشق قبل از ازدواج بودن
 • عدم اعتماد به مردان برای شروع یک زندگی مشترک
 • نرسیدن به سن مناسب برای ازدواج

مشکلات مجرد ماندن چیست؟

مشکلات مجرد ماندن همواره افرادی که به هر دلیلی ازدواج نمیکنند را معرض آسیب های مختلف قرار میدهد. ادامه برخی از مشکلات مجرد ماندن بیشتر آشنا میشویم:

 • شاید نگاه اول بنظر نرسند اما لا رفتن سن تنهایی و ثیرات منفی آن زندگی افراد هویدا خواهد شد. این مورد گذشت زمان به راحتی زمینه افسردگی را برای فرد به وجود می‌آورد.
 • افراد لغ که به سن ازدواج میرسند ید به نیاز جنسی به عنوان یک نیاز اساسی بزرگسالان رسیدگی کنند. سرکوب این نیاز میتواند عواقب سختی برای فرد مجرد پی داشته شد.
 • فردی که به سن ازدواج میرسد به این نیاز دارد که نقش همسری و والدی را بپذیرد. وقتی افراد این نقش را زندگی نداشته شد دچار انفعال میشود.

علت فرار پسر ها از ازدواج چیست؟

علت فرار پسر ها از ازدواج را بخش های قبلی مورد بررسی قرار دادیم. اما بعد از پرداختن به علت فرار پسر ها از ازدواج بهتر است کمی هم به راه کارهای مفیدی بپردازیم که به ما برای مدیریت بهتر این شرایط کمک کند. یکی از نکاتی که برای پیشگیری از مجرد ماندن بیش از حد پسران توصیه میشود این است که قبل از رسیدن آنها به سن ازدواج زمینه ای را فراهم کنیم که حدودی به استقلال مالی مورد نیاز برسند.

مثلا هم زمان گذراندن دوران مسه و دانشگاه شرایط فرا گرفتن یک حرفه پولساز را برای آنها فراهم کنیم. مورد بعدی مبحث آموزش دادن به پسران و آماده سازی آنها برای پذیرفتن شرایط تأهل میشد. ما به عنوان والدین ید همواره تصویری روشن و زی از ازدواج ذهن پسران خود بسازیم نه اینکه ازدواج را محدود کننده و یا زندگی مشترک را پر از جنجال و سختی برای آنها تفسیر کنیم.

سن مناسب برای ازدواج را چگونه تشخیص دهیم؟

سن مناسب برای ازدواج کاملا به شرایط شخص مورد نظر برمیگردد. بعد از اینکه فرد از دوران نوجوانی به جوانی میرسد معمولا دوران نیاز به رابطه دائمی نفر دوم را احساس میکند. اما آیا همه افراد ید همان اول جوانب اقدام به ازدواج کنند؟. خیر هر فرد برای این وارد زندگی مشترک شود و خانواده ای را تشکیل دهد ید به ویژگی هایی دست یافته شد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رسیدن به استقلال شخصیتی
 • زمانی که فرد بتواند به لحاظ مالی به قی مستقل شد که یک خانواده را اداره کند.
 • بلوغ جنسی چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ ذهنی و فکری نیز از ملزوماتی است که یک فرد ید به آن رسیده شد بتواند یک ازدواج مفید داشته شد.

بلوغ معنوی فرد چه زمانی اتفاق می‌افتد

زمانه ای زندگی میکنیم که به نوعی مرسوم است افراد یکدیگر را عقاید مختلف میپذیرند و احترام میکنند. این امر بسیار پسندیده است و تعاملات اجتماعی جلوی بسیاری از بحث و جدل های افراد را میگیرد. اما این موضوع روابط زناشویی صدق نمی‌کند. هم دختر هم پسر حتما ید به جه ای از آگاهی رسیده شند که بدانند از لحاط معنوی چه سمت و سویی دارند و چگونه به بحث معنویت مینگرند. به طور کلی تعریف بلوغ معنوی این است که افراد ید به قی از لحاظ ذهنی رشد کرده شند که بتوانند سلیقه معنوی خود را بیابند و فردی را همسو خود برای ازدواج انتخاب کنند یا اینکه بتوانند به عقاید معنوی طرف مقابل احترام بگذارند و آن کنار بیایند.

سوالات متداول

چه زمانی فرد به سطحی از شخصیت میرسد که بتواند ازدواج کند؟

شخص ید زمانی ازدواج کند که به لحاظ شخصیتی بتواند تعادل را زندگی مشترک برقرار کند و نیاز های همسرش را نیز به مانند نیازهای خود مد نظر قرار دهد.

تبعات فرار از ازدواج افراد یک جامعه برای آن اجتماع چیست؟

لا رفتن سن ازدواج ، لا رفتن میزان افسردگی افراد یک جامعه و نتیجه منفعل شدن آن جامعه،کاهش جمعیت و پیر شدن نیروهای ثیر گذار جامعه

روانشناسان چه ثیری جلوگیری از فرار جوانان از ازدواج میتوانند داشته شند؟

روانشناسان آموزش دادن به طرق مختلف میتوانند افراد را به ازدواج تشویق کنند و ترس از ازدواج را از آنها دور کنند . یکی دیگر از راه هایی که رشته روانشناسی از طریق آن این هدف را دنل میکند برگزاری کارگاه های روانشناسی موضوع ازدواج میشد. لیف کب ها و البته برگزاری جلسات مشاوره نیز راسی تسهیل ازدواج جوانان میشد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:۸ Reasons Why Getting Married Young is Worth It

دلایل فرار از ازدواج جوانان چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۱:۱۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

در مقابل خیانت شوهر چه عکس العملی نشان دهیم؟

4.8 / 5 ( 5 votes )

خیانت شوهر امروزه به یکی از معضلات جوامع مختلف تبدیل شده است . که نه فقط دامن گیر خانواده ها شده بلکه مشکلات روحی و روانی زیادی را ایجاد کرده است . خیانت شوهر میتواند زخم عمیقی بر پیکره زندگی مشترک وارد کند . این صدمه شاید قابل جبران نشد . هیچ چیز به اندازه خیانت شوهر به احساسات همسر لطمه وارد نمیکند .

آیا شما فکر میکنید شوهرن حال خیانت به شما است ؟ آیا شما احساس میکنید زندگی ن را یک تنه به پیش میبرید ؟ احساسات بد ما بی دلیل نیست اما برای پایان دادن به زندگی مشترک صبر کنید و دقت تصمیم بگیرید و از مشاوره روانشناسی بهره بگیرید . همیشه خیانت شوهر به شکل واضح و روشنی نیست . کل شاید شواهد کافی برای اثت خیانت مردان وجود نداشته شد . یا به عرتی آنها هوشمندی اطلاعات را پنهان میکنند . ولی یقینا این پنهان کاری اشتهاتی نیز رخ میدهد .

بعد از خیانت شوهر چکنیم؟

مردان نسبت به زنان حس تنوع طلبی بیشتر دارند و نمی توانند مقابل جنس زن مقاوم شند. اگر شرایط یا موقعیتی برایشان پیش بیاید از ترس اینکه آن را از دست بدهند یا به مرد دیگری برسد به سرعت به آن تن می دهند. شرایط جامعه و مشکلات اقتصادی زنان نیز راه خیانت را برای مردم هموار کرده است. بیشتر مردان دوست دارند مقابل زنان خودنمایی کنند و جذابیت خود را به رخ دختران دیگر بکشند. این موضوع آن ها را سمت روابط نامشروع سوق می دهد.

اما دلایل خیانت مردان چیست؟

 • تکرار زندگی و کمرنگ شدن عشق

بیشتر آقایان بعد از مدتی احساسشان نسبت به همسرشان کمتر می شود. زیرا به دلایل مختلف زن مانند گذشته جذاب نیست این موضوع برای خانم ها بسیار دناک است. زیرا این رفر مرد عث از دست رفتن اعتماد به نفس زنان شده و کاملا آن ها را هم می شکند. به همین دلیل این موضوع برای زنان غیر قابل تحمل است و تنها راه خلاص شدن از این شرایط جدایی است.

 • بی عاطفگی زن

بعضی از خانم ها همین که ازدواج می کنند فکر می کنند تمام راه را طی کرده اند و دیگر وظیفه ای ندارند. حالی که اینطور نیست. مردان نیاز به توجه ومحبت دارند وید نیازهای جسمی و معنوی شان برطرف شود. اگر اینگونه نشد این مرد به خود اجازه می دهد که از کس دیگری طلب عشق کند. رفرهای زشت بعضی از زنان، زیاده خواهی های آن ها، گیری ها و بهانه های مختلف مرد را از خانه فراری می دهد. به همین دلیل تنها راه فرار از این جهنم خیانت است که مانند آب روی آتش می شد. خانم ها مراقب شند.

 • اختیارات مردان

به دلیل برخی قوانین شرعی و قانونی که جامعه بعضی موارد به مردان داده است، آن ها به خود اجازه می دهند که به راحتی و توجیه های مختلف به همسرانشان خیانت کنند. اگر از این مردان سوال شود که چرا به همسرت خیانت کردی هزار بهانه می آورد که به این دلیل و آن دلیل بود ه و من حق داشتم. بعضی موارد حتی خود را صاحب حق می دانند که به این علت بوده.. بیشتر موارد هم زن نمی تواند خیانت مرد را ثابت کند و به دلیل شرایط اجتماعی و بدون پشتوانه مجبور است هر شرایط کنار همسر خود بماند.

خیانت شوهر به زن

خیانت شوهر به زن پنهان کردنی نیست . حقیقت هیچ وقت پشت ابر نمیماند . حس شما نیز هیچگاه وغ نمیگوید . شوهر شما ید بداند که دیر یا زود شما خیانت او را میفهمید . پس مردان ید بدانند خیانت را ابد نمیتوان پنهان کرد . خیانت شوهر امری نسبی نیست . همه فرهنگ ها این موضوع تقبیه شده است .

آیا مردی که از نظر عاطفی و احساسی به زن دیگری محبت میکند رفر او خیانت مرد به زن محسوب میشود ؟ شاید از نظر بعضی افراد ، رفر عاطفی و احساسی روابط خارج از خانه خیانت شوهر به زن تلقی نشود . زیرا از نظر آنها خیانت شوهر به زن فقط خیانت جنسی محسوب میشود . به همین دلیل رفرهای عاطفی برای آنها خیانت تعریف نمیشود . اما حقیقت چیز دیگری است . واقع خیانت عاطفی نیز یکی از ابعاد خیانت زندگی مشترک است .

علائم خیانت شوهر به زن

علائم خیانت شوهر به زن امری قطعی و دقیق نیست . زمانی که شما شوهرن را دوست میدارید آخرین چیزی که به آن فکر میکنید این است که او به شما خیانت خواهد کرد . شریک زندگی ید بداند خیانت چنین مواقعی چه احساسی به زن خواهد داد ؟ یقینا د غیرقابل تحملی حس خواهد کرد . خیانت مرد به زن این موقع بسیار دناک است . حسی که زن این مواقع پیدا میکند شاید این شد که ای کاش تصمیم ازدواج او دقت بیشتری میکردم . اینجا نقطه ای است که اعتماد رنگ میزد . این مواقع سعی کنید از مشاوره خانواده و روانشناسی کمک بگیرید . هنگامی که شما خیانت مرد مواجه میشوید ناراحتی به حدی است که گرفتن تصمیم عاقلانه دور از ذهن تصور میشود .

نمیتوانید شما خیانت بجنگید . قرار نیست خود را نابود کنید . خیانت مرد چیزی از ارزش های شما کم نکرده است . خود اینگونه فکر نکنید که آیا من هم مقصر بوده ام . برای خیانت مرد توجیهی متصور نیست . علائم خیانت مرد به زن زمانی میرسد که زن به همسرش بدگمان میششود . این حالت به دنل علائم و نشانه هایی برای اثت خیانت است . شاید نشانه هایی را نیز پیدا کنید . اما ز تردید دل شما موج میزند . علائم خیانت مرد به زن بیشتر حالت ذهنی و روانی دارد . پیشنهاد ما این است اول خود او این مورد را میان بگذارید .

مشاوره خیانت

پیشنهاد ما این است که به مشاوره خانواده مراجعه نمایید . از مشاوره خیانت استفاده کنید . قطعا تجربه روانشناسانی که تجربه زوج مانی حیطه خیانت دارند میتوانند به شما کمک کنند . دادن خواست طلاق بیشتر مل کنید . برخی از علائم خیانت مرد به زن شاید شامل موارد زیر شود :

 • یکی از مهم ترین علائم خیانت مرد به زن این است که مرد از نظر احساسی از همسرش فاصله میگیرد . از نشانه های خیانت همسر ، گذراندن بیشتر اوقات خود جایی به غیر از همراهی همسرش شد . به بهانه کار یا پیگیری کارها خارج از شهر .
 • از نشانه های خیانت همسر میتواند انتقاد بی دلیل و مکرر از زندگی زناشویی و نارضایتی از ازدواج شد .
 • نشانه خیانت همسر همچنین میتواند رسیدگی زیاد به خود شد یا به عرت بهتر اولویت بودن مرد نسبت به همسرش .
 • نشانه دیگر خیانت همسر استفاده بیش از حد از گوشی و وسایل ارتط جمعی است بدون دلیل مشخصی .
 • یکی از مهم ترین نشانه های خیانت مرد تغییر رفرهای عاطفی است . همچنین کاهش میل جنسی زندگی مشترک به بهانه های مختلف مانند فشار زیاد کار .

علائم خیانت مرد به زن قطعا میتواند متفاوت شد . انسان ها ماشین نیستند که از یک نوع سیستم رفری پیروی کنند . مسفانه ید بدانید راه های بسیاری برای خیانت وجود دارد . خیانت ابعاد مختلفی دارد :

 • خیانت عاطفی
 • خیانت جنسی
 • وغگویی
 • تعاملات
 • و …

اهمیتی ندارد که خیانت چق طول کشیده شد از یک شب چند سال . خیانت یعنی تخریب یک تعهد . پس بدانید مخرب بودن خیانت را دست کم نگیرید . علائم خیانت مرد به زن را شاید شریک زندگی بهتر از هر کسی بتواند تشخیص دهد ؛ زیرا او یک عمر زندگی کرده است . یکی از اشتهات مردان این است که فکر میکنند خیانت عاطفی اثر کمتری مقابل خیانت جنسی دارد .

راه های برخورد خیانت

راه های برخورد خیانت حتما ید یک مشاور مجرب زمینه خیانت زناشویی میان گذاشته شود . اما این را بدانید هیچگاه فکر نکنید جدایی و طلاق پایان کار برای شماست . هیچگاه به این فکر نکنید که به هر نحوی که شده شوهرن را ید به زندگی زگردانید . گاهی اوقات از محبت خارها گل نمیشود !!! ست است طلاق برای شما ناراحتی و عدم ثت ذهنی ایجاد میکند . شاید به این فکر کنید که همکاران و دوسن مورد شما چه فکری خواهند کرد . به شما حق میدهیم احساس منفی و ناخوشایند زیادی را تجربه خواهید کرد .

تحمل عواقب خیانت زناشویی برای همسر شما نیز کم نیست . اما این را هم ید نظر گرفت دهای خیانت طلاق پایان نمی یابد . نکته اساسی این است که آیا شوهر شما ارزش این را دارد که فرصت دیگری پس از خیانت به او بدهید ؟ ازدواج میتواند پس از خیانت مرد به زن هم ادامه پیدا کند اما تحت چه شرایطی ؟ قطعا مسیر راحتی نیست . یقینا بسیاری از چیزها تغییر کرده است . التیام زخم خیانت زناشویی سال ها طول میکشد . ید راه های برخورد خیانت شوهر را دقت بررسی کنید . این به ویژگی های شخصیتی شما و همسرن بسیار وابسته است .

اعتماد مجدد به همسری که خیانت کرده است ؛ کار دشواری است . برای زگرداندن این اعتماد کار سختی پیش روی زوجین است مخصوصا کسی که خیانت کرده است . اولویت این است که زمانی که خیانت مرد به زن رخ میدهد فرد خاطی مسئولیت کار خود را دقیقا بپذیرد . به هیچ وجه پی توجیه نشد . شما میتوانید کمک حرفه ای یک مانگر مجرب و مشاوره خانواده که امر خیانت همسر دارای تجربه کافی است عشق و گرمی و محبت را به زندگی مشترک برگردانید .

پاره ای از مان ها و راه های برخورد خیانت همسر

بزرگترین اشتهی که شما زمان خیانت همسرمیتوانید مرتکب شوید این است که احساسات خود را نادیده بگیرید . شما فردی استثنایی نیستید که خیانت همسر را تجربه کرده شید . عصنیت و دلهره ای که شما را شوکه کرده است این موقعیت امری عادی است . قلب شما از خیانت شوهرن شکسته است . نترسید احساسات شما هرچه که هست آن روبر و شوید . آنها را نادیده نگیرید . آنها را انکار نکنید . زمانی که شما عواطف و احساسات ن را سرکوب میکنید و خود فرو میریزید ؛ تحمل خیانت همسر از هر زمانی سخت تر است . این مواقع اولین چیزی که از خیانت همسر به ذهن ن میرسد این است که انتقام سختی از او بگیرید . اما این کار روش ستی نیست .

برخورد بد شما همسر خیانت کارن فقط بهانه ای به او میدهد که خیانت خود را توجیه کند . ممکن است بگوید اگر تو اینگونه نبودی من خیانت نمیکردم . چرا خودت را ست نمیکنی . لطفا آرامش خود را حفظ کنید . دوسن نزدیک ن دل کنید . اما مسئله را به خانواده هاین منتقل نکنید . شما ید زمان خیانت همسر این موضوع را کم کم بپذیرید . انکار کردن خیانت همسر چیزی را حل نمیکند . این زمان خود فکر میکنید اولین برخورد شما برابر خیانت همسری که عهد خود را زیر پا گذاشته چه میتواند شد . قطعا حس شما نفرت است . شوهر شما نید توقع داشته شد همان ابتدای کار بعد از خیانت او را ببخشید . ولی اگر شوهر خیانت کار از شما تقاضای بخشش کرد لطفا قاطعیت اعلام پذیرش خواست او را اعلام نکنید . به او بگویید ید رفر تو را بسنجم تصمیم بگیرم .

چک کردن شوهر خیانت کار

شاید یکی از مهم ترین راه های برخورد خیانت مرد ، چک کردن او شد . اما آیا این کار ستی است ؟ ست است که موقعیت خیانت همسر شما تقری سرگم هستید . اما واکنش دنل کردن او نیز کمکی به حل مسئله نمیکند . عجول نید . سریع نتیجه گیری نکنید . روند بخشش خیانت شوهر خود را پله پله پیش ببرید . به زنی تبدیل نشوید که سایه به سایه شوهرش را تعقیب میکند . ابتدای کار بهتر است اتفاقا کمی از او فاصله بگیرید . هدف شما ید این شد که به زندگی ن امنیت را برگردانید . این کار وجود خشم امکان پذیر نیست .

واکنش برابر خیانت شوهر

واکنش برابر خیانت همسر پس از آگاهی از خیانت بسیار تعیین کننده است . ست است هیچ مرهمی برای د شما این لحظه کارساز نیست و بخشش آخرین چیزی است که میتوانید مورد آن فکر کنید . ولی سعی کنید رابطه شما و همسرن به خشونت متمایل نشود چه خشونت کلامی و چه خشونت فیزیکی . تردیدی نیست که زنان بسیاری وجود دارند که میخواهند بعد از خیانت شوهرشان ، ازدواج شان را حفظ کنند . بسیار خوب ولی واکنش برابر خیانت همسرچگونه ید شد ؟ فکر کردن مورد اینکه شوهرن زن دیگری رابطه بوده است خرد کننده است . این افکار را از خود دور کنید . حال شما را بدتر میکند . سعی کنید بیشتر مورد آینده زندگی ن همسرن صحبت کنید .

شاید اولین سوالی که به ذهن ن میرسد این شد که چرا خیانت همسر برای من ید اتفاق بیفتد ؟ من چه چیزی زندگی برای او کم گذاشتم ؟ آیا ازدواج ما از ابتدا تصمیم غلطی بوده است ؟ مسفانه ید گفت هیچ دلیلی برای خیانت مرد وجود ندارد . شاید خیانت مرد ، او توان مقاومت برابر جذابیت های زنان دیگر را ندارد . یا اصلا شما هر چه که جستجو میکنید برای خیانت مرد پاسخی پیدا نکنید . خیانت مرد برای اعتماد بین زوجین مانند سمی مهلک است .

مشاوره خیانت مرد

مشاوره خیانت به جای شما تصمیم نمیگیرد . صرفا هم اندیشی ای است که به شما راه را نشان میدهد ؛ تصمیم خود شماست . اما اگر شوهرن از خیانتش پشیمان شده است به خودن و زندگی مشترک ن ، فرصتی برای نجات بدهید . خیانت مرد اگر میبینید او ارزش بخشش را دارد ، گذشت کنید . واکنش برابر خیانت همسر به یک برخورد خاص منتهی نمیشود . هر شخصیتی برخورد متناسب خود را میطلبد . تمام زندگی ها نابسامانی هایی وجود دارد و شما اولین زنی نیستید که مورد خیانت مرد واقع شده اید .

ازدواج بدون گیری و مشکل وجود ندارد اما برای خیانت مرد نیز توجیهی وجود ندارد . این را هم ید نظر بگیرید گاهی اوقات کمک روانشناس بخشش برابر خیانت مرد و تعهد زن عشق را برای زندگی مشترک به ارمغان می آورد . پیشنهاد ما این است که قبل از هر تصمیمی به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی مراجعه نمایید .

سوالات متداول

شوهرم برای ر چندم به من خیانت کرده.. این شرایط چه کنم؟

این شرایط زن می تواند دادسرا از مرد شکایت کند. بعد از شکایت دادگاه مرد را احضار می کند و به پرونده رسیدگی می کند. اگر شاهد شهادت بدهد و دادگاه به نفع زن رای بدهد آنگاه زن می تواند از مرد طلاق بگیرد و مهریه را تمام و کمال یافت کند.

همسرم مدام خانم های دیگه چت می کنه..چی کار کنم؟ لطفا راهنماییم کنید..

اول ید ببینید به چه کسی پیام می دهد. اگه پیام ها عاشقانه بود و مطمئن شدید حد زنگ و اس ام اسه، سعی کنید هاش صحبت کنید و خواسته هاش رو بشنوید. اگر کم کاری کردید برطرف کنید. اکثر موارد این رابطه ها کمک مشاور ست می شه.

خانمی ردار هستم و زه متوجه خیانت همسرم شدم.. لطفا راهنماییم کنید

این شرایط طلاق گرفتن مشکلی رو حل نمی کنه. بهتره حتما به یک مشاور خانواده مراجعه کنید. اگه همسرتون از این کار امتناع کرد سعی کنید صحبت این مشکل رو حل کنید. بهتره این شرایط، خانواده پسر رو هم جریان بزارید شاید اونها بتونن بهتون کمک کنند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Signs Your Husband Is Having An Affair

مقابل خیانت شوهر چه عکس العملی نشان دهیم؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۸:۰۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

دلایل و نشانه های خیانت در زندگی زناشویی چیست؟

4.8 / 5 ( 5 votes )

خیانت زندگی زناشویی بدون شک بدترین و مخرب ترین پیشامد طول زندگی مشترک برای هر انسانی است . خیانت زندگی زناشویی اتفاقی پیچیده و زننده است که توانایی این را دارد زندگی را به نابودی بکشاند . یک هنجار شخصیتی که نمود اجتماعی آن بسیار وسیع است . کاملا طبیعی است که هیچ کس نخواهد زندگی خود را بحبوحه یک خیانت تصور کند و حتی فکر کردن به آن هم برایش هراس آور و شوم شد . اما حتی اگر خلاف میل طنین هم شد ید بپذیرید که ید سواد کافی مورد چیستی خیانت زندگی زناشویی ، علایم خیانت زندگی زناشویی و نحوه برخورد و مان خیانت زندگی زناشویی را داشته شید .

هدف بدبین کردن شما به همسر و زندگی مشترکن نیست بلکه کمک به شما برابر احتمال مورد خیانت واقع شدن است . پس سعی کنید مرحله اول کمک مشاوره خانواده راه را بر خیانت ببندید و از آن جلوگیری کنید . اما اگر حال حاضر گیر آن هستید بهتر است دست از هر عمل خود سرانه ای بردارید و مراجعه به مشاوره زناشویی و زندگی مشترک به یک راهکار موثر برای برخورد این مسئله برسید . چرا که خیانت زندگی زناشویی مسئله ساده ای نیست و نیاز به تشریح روانشناسی و صورت نیاز روان مانی دارد .

تعریف خیانت همسر

شاید ورن نشود اما صد آقایانی که ایران به همسرانشان خیانت می کنند مسفانه بیشتر میشود. توجه به این آمارها، مشخص می شود یکی از مهم ترین مشکلات زندگی زناشویی افراد، خیانت است. این روابط ابتدا از طریق شبکه های مجازی است و بعد از آن به شکل قرار ملاقات و …. پیش می رود.

خیانت زندگی زناشویی علل زیادی دارد اما مهم ترین علت آن تنوع طلبی جنسی و نبود عشق زندگی است. فرد دیگر زندگی آرامش ندارد و کنار همسرش ارضا نمی شود. به همین دلیل به دنل کسی خارج از خانه است علاوه بر نیاز های عاطفی، نیازهای جنسی او را نیز برطرف کند. بیشتر موارد دختر و پسر قبل از ازدواج مطیع خانواده های خود هستند و گاهی حتی مجبورند کسی ازدواج کنند که پ و ماشان انتخاب کرده است. اگر از افرادی که خیانت کرده اند سوال شود همه آن ها دلیلی را بهانه می کنند. شاید ۱ صد از این افراد خوشی زیر دلشان زده و بدون هیچ بهانه ای زیر سرشان بلند می شود.

دلیل خیانت همسران

 • مشکلات اقتصادی
 • رفرهای زشت و عدم اعتماد متقابل
 • عدم احترام
 • توجه به خانواده های دوطرف
 • زیاده طلبی همسر
 • نداشتن اطلاعات کافی مورد همسرداری

و نبود انگیزه زندگی مشترک، مسیر خیانت را برای هر دو طرف ز می کند. همه ما نیاز به زییی داریم و زییی را دوست داریم. اگر زن یا مرد برای همسر خود زی به نظر نرسد، خوش بو نشد، رفر معقولانه و منطقی نداشته شد. مهرن و سپاسگذار نشد و شادی و نشاط نداشته شد، انتقاد پذیر نشد، قطعا جاذبه اش را برای همسر خود از دست می دهد. زن و شوهر ید برای محکم کردن پیوند و رابطه خود به این موارد اهمیت دهد.

اما اگر کار از کار گذشت و خیانت کرد آن وقت ید چه کند؟

به خودن زمان بدهید. اقدام آنی نکنید. مثلا اینکه به خودکشی فکر کنید یا از همسرن طلاق بگیرید. این موارد بهتر است به همسرن چیزی نگویید. ابتدا یک مشاور خبره این زمینه صحبت کنید او برحسب شرایط خانوادگی بهترین راه را به شما نشان دهد. اگر لزومی به صحبت همسر بود سعی کنید او را متوجه کار خود کنید. مدتی از خانه دور شید هم او به کارش فکر کند و هم شما فرصتی برای زسازی خود داشته شید. انتها اگر این اقدامات جواب نداد می توانید خواست طلاق کنید.

اثرات خیانت زندگی زناشویی

اثرات خیانت زندگی زناشویی گاه آنق عمیق است که جبران ناپذیر میشود و هر تلاشی برای ترمیم آن بی ثمر است . اثرات خیانت زندگی زناشویی صرفا به زندگی مشترک ختم نمیشود که جدایی آن را تمام شده فرض کنیم . مسفانه بعضی از موارد اثرات خیانت زندگی زناشویی به حدی مخرب است که به طور کل روان و شخصیت فرد آسیب دیده را تحت ثیر قرار میدهد و حتی پایان عمر ممکن است او همرا شد یا حالتی بدتر او را به یک شخصیت اجتماعی منفی تبدیل کند که به جبران ظلمی که بر او واقع شده دست به انتقام جویی یا هر حرکت خطرناک دیگری بزند .

پس اثرات خیانت زندگی زناشویی را محدود به زندگی مشترک خود ندانید چرا که ممکن است ابعاد اجتماعی خود را نشان دهد . اگر آن را محدود به زندگی مشترک بدانیم یا به طلاق زوجین ختم میشود یا خوش بینانه ترین حالت ممکن پس از طی یک روند مانی زوج این مسئله کنار می آیند اما هرگز به طور صصد همه چیز شبیه سابق نخواهد شد .

مان خیانت زندگی زناشویی

مان خیانت زندگی زناشویی روندی است که نیازمند شکییی است . و از جمله مسائلی که مستلزم کمک های مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی است قبل از هر اقدامی برای مان خیانت زندگی زناشویی از تصمیم های عجولانه خودداری کنید وضعیت و ناراحتی شما کاملا قابل ک است اما به همسرن فرصت توضیح بدهید . اکنون وقت سرزنش و تحقیر کردن نیست سعی نکنید تخریب شخصیتی همسرن حال خود را بهترکنید . عوض یکر دیگر بی نظیر بودن خود را به او نشان دهید و حفظ آرامش به او بگویید که وقت آن رسیده همه چیز را توضیح دهد یک تصمیم ست بگیرید .

اما اگر شما شخص خاطی هستید سعی کنید تمام ماجرا را بدون کم و کاست توضیح دهید همسرن فرصت هضم آن را داشته شد و هر لحظه جریانی دیگر شوکه نشود گاهی ممکن است طرف مقابل ما فردی بوالهوس ، تنوع طلب ، تعدد طلب و بدون عزت نفس شد چنین شخصی حتی اگر ابراز پشیمانی کند و شما او را ببخشید پس از مدتی اگر شرایط خیانت قرار بگیرد زهم خیانت زندگی زناشویی را پی خواهد گرفت . برای این دسته از افراد خیانت زنگی زناشویی یک اشته نیست بلکه یک انتخاب است ، این افراد هرگز لیاقت بخشش را ندارند و قدان خوبی های شما نخواهند بود پس تلاش برای تغییر آنها کاملا بی فایده است .

گذشت چه صورت ؟

اما همه ما آنسان هستیم که خطا جزئی از سرشت ما است . گاهی فرد وجود نکات مثبت اخلاقی وعلاقه به همسر و زندگی خود ممکن است دچار لغزش شود به همسر خود خیانت کند . اگر همسرن دسته دوم قرار دارد بهتر است کمی هم خود را آنالیز کنید . آیا همسرن را ک میکنید ؟ آیا سعی میکنید که لحظات شادی را برای او رقم بزنید ؟ آیا به او اعتماد به نفس لازم را میدهید ؟ آیا به ق کافی به نیاز های جنسی و روحی او پاسخ میدهید؟ بله گاهی خود ما زمینه را برای خیانت زنگی زناشویی را فراهم میکنیم ، پس او را از همه نظر سیراب کنید کسی به غیر از شما به چشم او نیاید .

اما اگر این تفاسیر ز هم به شما خیانت شد ابتدا بفهمید که آیا اولین ر است یا خیر . سپس مطمئن شوید که همسرن واقعا پشیمان و خواسر جبران است . به طور حتم این جریان روحیات و ذهنیت شما را به هم ریخته و نمیدانید چگونه ید رفر کنید که زندگین به روال عادی برگردد و همسرن دیگر این اشته را تکرار نکند . این جا است که ید از تخصص و تجربه مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی نهایت استفاده را ببرید . شما بیشتر از هر زمان دیگری برای مان خیانت زندگی زناشویی به مشاوره زناشویی و زندگی مشترک احتیاج دارید بنابراین پس از شنیدن گفته های همسرن هم به مشاور خانواده مراجعه کنید تشریح داسن شما بهترین روند مان خیانت زناشویی و زسازی رابطه شما را براین پیدا کند .

نشانه های خیانت زندگی زناشویی

نشانه های خیانت زندگی زناشویی گاهی کاملا محسوس و عینی است و گاهی نیاز به دقت و ریزبینی دارد دقت به نشانه ها را بدبینی و شکاک بودن اشته نگیرید . بعضی از اشخاص بطور ذاتی نمیتوانند کاملا اعتماد کنند و افراد شکاکی هستند . اگر به رفر افراد خانواده توجه شود به رابطه زناشویی بین آنها میتوان ، پی برد . همچنین گاهی یک یا دو مورد از این نشانه های خیانت زندگی زناشویی ممکن است فقط یک سوء تفاهم شد اما اگر طی یک مدت متوجه چند مورد از این نشانه ها همسر خود شدید میتوانید به وجود نفر سومی زندگین شک کنید .

نشانه هایی که ید جدی گرفته شود

اگر رابطه جنسی شما به کیفیت گذشته برقرار نمیشود و حس میکنید فاصله بین دفعات آن زیاد تر شده و همسرن آن لذت همیشگی را نمیبینید . اگر دیگر به اندازه گذشته کنار شما وقت نمیگذراند و به هر بهانه ای از هم کلامی شما دوری میکند . اگر از دوست جدیدی که او را به شما معرفی نکرده و مدام او تماس است حرف میزند . اگر به زگی از وضعیت موجود زندگین مدام گله میکند . اگر بیشتر از حالت عادی به ظاهر خود میرسد . اگر برنامه روزمره او دچار تغییرات بزرگی شده است . اگر بیشتر از همیشه به تلفن همراه و شبکه های اجتماعی خود وابسته شده است .

اگر بی دلیل عصنی میشود یا بی دلیل خاصی شاد به نظر میرسد . اگر تماس هایش را حضور شما جواب نمیدهد یا دیگرتلفن همراه اش را کنار شما رها نمیکند . اگر مسافرت های بدون شما برای او پیش می آید . اگر مسائلی که قبلا راغب نبود اکنون کنج کاوی میکند . اگر دیگر به شما نمیگوید که وقت بیشتری را برای هم بودن صرف کنید . اگر مقابل شما استرس دارد و نمیتواند به چشمانن نگاه کند . و حتی اگر به طور غیر طبیعی بیشتر از همیشه به شما ابراز احساسات میکند . . . اینها میتوانند نشانه های خیانت زناشویی به شما شند . البته تمام نشانه ها نیستند اما نشانه های مهمی هستند که بین زن و مرد مشترکند . گاهی کمی دقت به آنها پی خواهید برد .

خیانت زندگی زناشویی چیست ؟

خیانت زندگی زناشویی چیست ؟ مسفانه بعضی از افراد فقط همبستری و برقراری رابطه جنسی نفر سوم را خیانت میدانند اما ید گفت که خیانت ابعاد گوناگونی دارد که فقط بدترین آن خیانت جنسی است . به طور کل اگر بخواهیم یک تعریف جامع پاسخ این سوال که خیانت زندگی زناشویی چیست ؟ ارائه دهیم به هر عمل ، رفر ، حس ، و تجربه ای که شخص به طور پنهانی انجام میدهد و میداند که اگر همسرش از آن آگاه شود ناراحت میشود خیانت گفته میشود (قابل ذکر است به طور مثال شرکت اموری مانند امور خیریه ، کلاس های مفید آموزشی . . . نمیتواند جنبه خیانت داشته شد چرا که بعضی از افراد همسر خود را از هر نوع پیشرفت مثبت هم منع میکنند ) .

اما پایان ؛اجازه ندهید روح شما آنق تنزل پیدا کند که خیانت کنار بیاید ، شما بزرگ و ارزشمند هستید و خیانت پست ترین شکل و بعد انسانی شما را به نمایش میگذراد . هیچ دلیلی نمیتواند خیانت را موجه نشان و شاید بتوانید هر بهانه ای دیگران را متقاعد کنید اما مقابل قلب و شرافت خود هیچ پاسخی نخواهید داشت و ور کنید که خیانت نکردن لطف به طرف مقابلن نیست احترام به عزت نفس خویش است .

سوالات متداول

همسرم دیگر میل و رغبتی به رابطه جنسی من ندارد.. به نظرن آیا به من خیانت می کند؟

خیر..سعی کنید او این مورد صحبت کنید که علت این موضوع چیست؟ قطعا او دلایل خود را دارد. سعی کنید این سوء ظن را برطرف کنید و خوشبینانه به این قضیه نگاه کنید. نگران نشید.

همسرم به من خیانت کرده و بعد از فیلمی که از او گرفتن توافق کردیم از هم جدا شویم.. آیا نفقه به او تعلق میگرد یا خیر؟

هر شرایطی حتی خیانت، نفقه و مهریه حق زن است. بهتر است قطعی شدن طلاق نفقه او را کامل بپردازید. صورت امکان سعی کنید آبروی همسرن را حفظ کنید و این موضوع را پیش خودن حل نمایید.

حکم دادگاه برای مردی که رها خیانت کرده چیست؟

پس از ثابت شدن خیانت شوهر که البته کار سختی است و بسیاری از موارد نیاز به حضور نفر سوم است، مرد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Things You Need to Know If a Partner Betrayed You

دلایل و نشانه های خیانت زندگی زناشویی چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۵:۵۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

طلاق به خاطر خیانت همسر

5 / 5 ( 1 vote )

طلاق به خاطر خیانت از جمله دلایلی است که امروز پرونده های طلاق دفتر وکیلان و مشاوره خانواده بیش از پیش به چشم میخورد . طلاق به خاطر خیانت تمامی ملل و فرهنگ ها و طول دوره های مختلف همواره وجود داشته است اما امروزه توجه به تحولات فرهنگی و تغییر همه جانبه سبک زندگی طلاق به دلیل خیانت شایع تر از دیگر دلایل جدایی است .

شاید جامعه آنطور که ید نتوانسته است همگام توسعه به بخش تعالی فرهنگی قالب آموزش های رسمی و غیر رسمی رسیدگی کند چرا که اگر تعالی بشری جامعه همانند پیشرفت تکنولوژی مورد توجه و رسیدگی شد و اخلاقیات و رشد معنوی افراد کنار سایر جنبه ها مورد توجه قرار گیرد قطعا گام بعد تعالی بشری جامعه به سرحدی خواهد رسید که کمتر شاهد طلاق به دلیل خیانت شیم چرا که خیانت رفری پست و به دور از ارزش های اخلاقی است که ناشی از عدم عزت نفس است . توصیه میشود برای اتخاذ تصمیم ست از مشاوره خیانت استفاده کنید.

طلاق به دلیل خاطر خیانت

سال های اخیر یکی از مهم ترین علل طلاق، خیانت زوجین بوده است. این مورد از آن دسته مواردی است که طلاق بهترین راه چاره آن است. زیرا علاوه بر اینکه زوجین از طرف همسر خود مورد بی مهری و بی وفایی قرار می گیرند، ز هم می توانند خیانت کنند. بعضی از زوجین به این دلیل دست به خیانت می زنند که از همسر خود خسته شده اند و دیگر او را دوست ندارند.

این بی علاقگی و عدم عشق زندگی، قاتل روابط زناشویی است. بر اساس گزارشات و آمار اعلام شده بیشتر از نیمی از مردان و حدود ۳۰ صد از زنان به دلایل مختلف گیر روابط نا مشروع هستند. شاید شما هم یکی از قرنیان شید و نمی دانید چگونه این موضوع را هضم کنید. فراموش کردن خیانت همسر بسیار سخت است و اولین واکنشی که طرف مقابل نسبت به آن دارد جدایی است.

دلایلی که تنها راه خیانت را جدایی می دانید چیست؟

شکستن غرور و احساس تنهایی

زمانی که همسرن کسی را جایگزین شما می کند یعنی رفرها و محبت شما را نمی خواهد. به همین دلیل این موضوع عث شکستن غرور شما شده و اعتماد به نفس شما را از بین می برد. شما دیگر جذابیتی برای همسر خود ندارید و به همین دلیل حس میکنید طرد شده اید. غرورن شکسته است و از لحاظ روانی به دنل راهی برای نشان دادن خود هستید. به همین دلیل طلاق را بهترین راه حل می دانید از این طریق میزان دلشکستگی و احساسن را به همسرن نشان دهید.

این حال سعی کنید کنار خانواده یا افرادی شید که شما را دوست دارند. اگر فرزندی دارید به او فکر کنید و به او دلگرم شید. خیانت کردن همسرن لزوما گردن شما نیست. شما قطعا بی ایراد هستید و به همان اندازه مهرن و جذابید. سعی کنید به خودن فکر کنید و حد ممکن ضعف به خود راه ندهید.

بیان خشم

اولین واکنش شما بعد از خیانت همسرن چیست؟

قطعا به حدی عصنی می شوید که حتی فکرش را هم نمی کردید. شما دیگر توان دیدن همسر خود را ندارید. احساس اعتماد و امنیت شما کاملا از بین رفته و آرامشی زندگی ندارید. رویاهای شما برای ساختن آینده ای بهتر بر د رفته است. این واکنش کاملا طبیعی است واولین چیزی که به ذهنن می رسد طلاق و جدایی است. سعی کنید خشم بیش از حد خود را مهار کنید.

عواقب خیانت زوجین به یکدیگر

طلاق بعد از خیانت مسئله ای است که ثیر مخرب خود بر روی فرد مورد خیانت زوج واقع شده میتواند او را به فردی ناهنجار تبدیل کند که به پاس جبران ضربه ای که خورده است دست به هر رفر نا متعارفی بزند و این سلامت روانی و اجتماعی جامعه را به خطر خواهد انداخت . اما مسفانه تدبیر چندانی برای چنین افرادی که شرایط جدایی به خاطر خیانت هستند ، نظر گرفته نشده است و حمایت ها قبل از طلاق است و پس از آن این افراد به حال خود رها میشوند .

حالی که مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی میتواند نفوذ مشاوره طلاق و پروانده های مرتبط برای این افراد پس از طلاق بعد از خیانت برنامه هایی نظر بگیرد . برای مثال کنار مشاوره خانواده و وجود راهکار های مانگران برنامه ای همه جانبه برای زسازی شخصیتی و احیای روحی روانی افرادی که طلاق به دلیل خیانت را تجربه کرده اند این افراد را ر دیگر به وضعیت قبلی خود برگردانند .

طلاق به خاطر خیانت مرد

طلاق به خاطر خیانت مرد پرونده هایی که خواست طلاق از طریق زن به دادگاه داده شده است همیشه سهم قابل توجهی داشته است . از آنجایی که به طور کلی حق طلاق مرد است ارائه عکس از مکالمه و پیام تلفنی و یا عکس معمولی از همسر شخص دیگر مکان عمومی نمیتواند دلیل تمام کننده ای برای دادگاه شد پرونده نفوذ کند و طلاق را حق زن بداند . برای طلاق از طرف زوجه دلایلی قانونی خاصی وجود دار که اصطلاح دادگاهی آن ” عسر و حرج ” است که دلایلی محکمه پسند برای اتمام زندگی مشترک از طرف زوجه هستند به طور مثال (اعتیاد به مواد مخ و مشروت الکلی ، بیماری روانی حاد یا بیماری مسری …) پس طلاق برای خیانت مرد نظر گرفتن خیانت به عنوان سوء رفر کنار سایر دلایل برای دادگاه قابل استناد است .

طلاق برای خیانت مرد

اما جدای از بحث و روند قانونی این مسئله . موضوع روانشناسی این جریان است ، چرا که خیانت برای هر فردی میتواند بدترین ضربه روحی روانی شد . اما آیا تنها راه حل برخورد خیانت طلاق است ؟ پاسخ به این سوال مشاوره طلاق و مشاوره خانواده مفید ترین کمک را به ما خواهند کرد اگر طرف مقابل شما فردی بوالهوس نیست و به اشته دچار چنین رفری شده است و از نظر شما لایق شانس مجدد است میتوانید مراجعه به مرکز مشاوره خانواده روانشناسی طی یک روند مانی رابطه خود را به شکل اصولی احیا کنید .

اما اگر به عنوان یک زن طلاق به دلیل خیانت مرد را تجربه کرده اید وضعیت شما کاملا قابل ک است شما احتیاج به زمان و همدلی و مشاوره برای ریکاروری وضعیت روحی روانی و زگشت به زندگی را دارید پس به خود کمک کنید و کنار یک روانشناس متخصص مسیر بهبود خود را راحت تر و سریع تر طی کنید .

طلاق به خاطر خیانت زن

طلاق به دلیل خیانت زن مسفانه امروزه کنار طلاق به دلیل خیانت مرد هم به چشم میخورد . بیان واژه مسفانه برای طلاق به دلیل خیانت زن به دلیل احساس نا برابری جنسی نیست و به این معنا نیست که خیانت برای مرد توجیه پذیر است اما از آن جایی که جایگاه زن خانواده بسیار والا و مظهر مهر و عاطفه و حافظ کانون خانواده است و از آنجایی که وجود ظرفات و لطافت شخصیتی زن متجلی نقش مهم او حفظ عفت و تحکیم بنیان خانواده است و همچین به خاطر نقش پر ارزش مای و رسالت بزرگی که دارد ، آلوده شدن زن به رفر خیانت جلوه زننده تر و ناخوشایند تری دارد .

جدایی به خاطر خیانت

طبق پژوهش ها و آمار طلاق به خاطر خیانت زن آثار مخرب تری روح و روان و کل زندگی مرد به ر خواهد آورد . چرا که زن از نظر روانشناسی تجلی رفری راحت تری را دارد و ناراحتی و احساسات خود را گریه و . ..راحت بروز میدهد و بیشتر مورد حمایت و همدلی قرار میگیرد و این عث میشود که سریع تر خود را پیدا کند . اما آمار نشان میدهد که مردان بعد از طلاق بیشتر دچار تنش روحی و افسردگی میشوند . طلاق به دلیل خیانت زن هم که میتواند بدترین دلیل جدایی برای یک مرد شد پس مردان هم نیاز مشاوره بعد از طلاق دارند .

آمار طلاق به خاطر خیانت

آمار طلاق به خاطر خیانت طبق تحقیقات آسیب شناسان اجتماعی و نهاد های مربوط رتبه سوم را بین دلالیل طلاق را به خود اختصاص داده است صد آمار طلاق به خاطر خیانت دهه گذشته همچنان رو به افزایش بوده است اما آمار و تحقیقات دقیق و مشخصی این ره یا صورت نگرفته است یا نشر داده نشده است . چرا که رسیدگی ها و آمار گیری هایی که این زمینه صورت میگیرد مسفانه به دلیل عدم پذیرش و جا نیفدن این مسئله افراد از تیک زدن خیانت به عنوان عامل جدایی خود ممکن است اجتناب کنند و همین امر عث میشود که نیج دقیقی دست نشد . و بیشتر آمار گیری ها و تحقیقات کلی هستند به طور مثال تهران دست داشتن روزانه ۹۰ طلاق همچنان رکورد دار آمار طلاق است .

طلاق به خاطر خیانت شوهر

طلاق به دلیل خیانت شوهر امروزه تیتر بسیاری از مجلات خانواده و برنامه ها است اما هرگز آنگونه که ید به آن پرداخته نشده و چاره اندیشی بخصوصی صورت نگرفته است . مسفانه زنانی که طلاق به دلیل خیانت شوهر را تجربه میکنند اکثرا به زنانی افسرده و منزوی تبدیل میشوند و موارد حاد تر میتوانند پیش گرفتن رفر های غیر معمول به خود و جامعه آسیب برسانند . اما اگر مراکزی مانند مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی برنامه هایی برای چنین افرادی نظر گرفته شود یا مسئله اشتغال زنان شرایط طلاق بعد از خیانت مطرح شود و جامعه از آنان حمایت کند آسیب های فردی و اجتماعی این امر به حداقل خواهد رسید .

خیانت شوهر

اگر شما فردی هستید که چنین تجربه ای را داشته اید و به حقوق و شخصیت شما تعرض شده است نید نفر بعد خود شما شید . پس ارزش های خود را حفظ کنید اعتماد به نفس خود را گفتن جمله ” حتما من خوب یا کافی نبودم ” از بین نبرید . شما هرگز لایق چنین رفری نبوده اید و اکنون زمان آن است که بیش از هرزمان دیگری قوی شید ، به کمک روانشناس روحیه خود را ترمیم کنید . به اشتغال و تحصیل بپردازید و اگر به حال وقت ورزش و مطالعه نداشت اید این کار را انجام دهید خیانت نید شما را پایین بکشد بلکه ید تلنگری شد برای تعالی و رشد شما .

اگر همسرن به خیانت خود اعتراف کرد می توانید به راحتی از همسرن جدا شوید اما اگر مجبور به اثت آن شوید مجبورید شواهدی مبنی بر خیانت همسرن را به دادگاه بدید. نفر سوم نید مجبور به شهادت شه و ید به اختیار خودش شهادت بده.

سوالات متداول

شوهر من دور به من خیانت کرده و حال حاضر یک فرزند دارم؟ راه حل چیست؟

مشخص است که همسرن علاقه ای به شما و به ادامه زندگی ندارد. راه حل این موضوع به شرایط خانوادگی شما دارد. آیا می توانید نبود او از خانواده کمک بگیرید یا مستقل شوید یا خیر؟ اگر می توانید بهترین راه این است که وکیل بگیرید و دادخواست طلاق بدهید.

آیا خیانت ازطریق واتس آپ یا تلگرام را به دادگاه ثابت کرد؟

اثت خیانت از طریق واتس آپ یا تلگرام کار بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است. این شخص ید هنگام ارتکاب جرم دستگیر بشه یا حداقل کسی از دوسن نزدیکش شهادت بده. این موضوع منوط به گرفتن وکیل است.

آیا دادگاه نفر سومی که عث خیانت شده را احضار می کند؟

اگر همسرن به خیانت خود اعتراف کرد می توانید به راحتی از همسرن جدا شوید اما اگر مجبور به اثت آن شوید مجبورید شواهدی مبنی بر خیانت همسرن را به دادگاه بدید. نفر سوم نید مجبور به شهادت شه و ید به اختیار خودش شهادت بده.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: How Faith Influences Divorce Decisions

طلاق به خاطر خیانت همسر

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۱:۳۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

بهترین عکس العمل در برابر خیانت مردان چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

روانشناسی مورد خیانت مردان چه نظری دارد ؟

خیانت تعریف واحد نمودهای گوناگونی بین مردم دارد. شاید شنیده شید که میگویند فلانی خائن است، به ایده هایش پشت کرد، زیر قولش زد. اینها مواردی از شکل های گوناگون خیانت هستند. پس خیانت چیزی بیش از نادیده گرفتن عهد و پیمان و تعهد مشترک یک رابطه اعم ازکاری، تحصیلی و مهم تر از همه زناشویی نیست. خیانتی که امروزه منجر به سیل عظیمی از مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و مشاوره روانشناسی شده است از نوع زناشویی است که بین زوجین به دلایل محتلف شکل گرفته است. جالب است اغلب اوقات فرد خائن سعی عادی جلوه دادن مشکل خود دارد و نسبت دادن صفاتی چون حساس، زود رنج، بدبین فرد قرنی را گناه کار و مقصر میپندارند. اگر شما نیز مشکلاتی مورد خیانت مردان دارید حتما از مشاوره خیانت بهره بگیرید و سعی نکنید این موضوع را اطرافیان مطرح کنید.

راه های کشف خیانت مردان

سوالی که برای زنان پیش میآید این است که چطور متوجه شویم همسرمان به ما خیانت میکند یا نه؟

همان طور که میدانید ریشه اکثر نگرانی ها و سوء ظن عدم شناخت و نا آگاهی میشد. زوجینی که نسبت به نیاز ها و خواسته های مشترک و شخصی زندگی شان بی اطلاع و بی توجه هستند مواجه مشکلات شان بیشتر دچار ترس و استرس میشوند و مدام سعی توجیه و آرام سازی شرایط روحی خود دارند. برای پاسخ به سوال فوق ادامه شما را نشانه های خیانت مردان آشنا میکنیم. خواندن این مقاله را به همه زوجین چه خانوم چه آقا توصیه میشود. ویژگی مرد مرتکب خیانت آشنا شوید.

نشانه های مردان خیانت کار

 • دلیل تراشی:

مکانیزم و سلاحی کهمردان خیانتکار مقابل نگرانی ها و سوالات همسرشان از خود نشان میدهند ” بهانه تراشی و دلیل های بی منطق ” میشد. واقع این افراد سعی دارند برای هر چیزی دلیلی ست کنند مقابل شک و تردیدهای همسرشان و دیگران امان بمانند.

 • استفاده بیش از حد از تلفن همراه و فضای مجازی:

خانومی که همسرش مرتکب خیانت شده است این ویژگی را به خوبی ک میکند. مردی که گیر رابطه ای خارج از رابطه همسرش میشد به کرات نسبت به قبل به گوشی همراه خود معد میشود و اکثرا گوشی به دست جمع های خانوادگی و اوقات فراغت به سر میبرد. شکایت اصلی همسرشان به دیگران این است که وقتی حرف میزنم به من گوش نمیدهد و تمام حواسش به گوشی است. جالب تر اینکه آن را سایلنت و حالت سکوت قرار میدهند و مواقعی که روی اعلان شد نسبت به هر اعلانی از جا میپرند.

 • خریدهای افراطی و بی مناسبت:

مردی که مرتکب خیانت میشود به دنل کتمان کردن و مخفی نگه داشتن هر چه بیش تر آن میگردد. گرفتن هدایای گران قیمت یا مورد علاقه همسرش مدت زمان محدودی که مورد تعجب و حیرت همسرش میشود راهی است برای دور کردن حس شکاکیت و تردید همسر.

 • تغییر اساسی ظاهر و تیپ:

فردی که قبلا به سر و وضع خودش اهمیت نمیداد الان بدون دوش گرفتن، ادکلن های لوکس و گران قیمت، لس های اتو کشیده و مرتب از خانه بیرون نمیرود میتواند عاملی دیگر برای تثبیت خیانت آن ها شد.

عکس العمل برابر خیانت مردان

این امر که خیانت چه از طرف زن چه از طرف مرد مهل موضوعی ناخوشایند و نامطلوب است بر کسی پوشیده نیست. زوجی که عاشقانه زندگی خود را شروع میکنند تصور اینکه از جانب همسر شان مورد بی وفایی و خیانت واقع شوند، بسیار د آور و ناراحت کننده میشد.

اما چاره چیست؟ مقابل کسی که مرتکب این امر ناپسند و غیر اخلاقی میشود چگونه ید رفر کرد؟ آیا امیدی به احیای دوره رابطه عاشقانه هست؟ چه میزان طلاق و جدایی عاطفی پیشنهاد میشود؟

این بخش به نحوه ارائه عکس العمل به مردی که دام خیانت افده است میپردازیم.

 • بخشش:

زنی که قرنی خیانت همسرش شده است خواندن این تیتر ممکن است بهم بریزد یا حتی مدعی شود که کسی او را ک نمیکند اما ست بر عکس این هست. قدم اول برای تسکین حال روحی قرنی، پذیرش مسئله خیانت مردان و سعی بخشیدن و گذشتن از عمل همسرش است. توجه داشته شید منظور این نیست که خانوم هر رفر نا ست و مبتنی بر خیانت همسرش را دید ز پذیرا شد و نسبت به آن بی تفاوت شد چرا که این دقیقا زیر پا گذاشتن حقوق همسری میشد و جز تقویت همسر به ادامه رفر های نا ست نتیجه ای نخواهد اشت. مراد، بخشیدن آن دسته از خیانت مردان مهلی است که متوجه رفر نا ست خود شده اند و الان پشیمان و نادم خواهان ارتط مجدد همسرشان میشند.

 • سرزنش ممنوع:

 • بعد از بخشیدن خطای همسرن قدم بعدی حفظ و تداوم این ایثار گری و از خود گذشتگی میشد و این تنها محبت و سعه ی ص بدست میآید. زنی که مدعی است از خیانت همسرش گذشته است اما کماکان او را تحقیر و سرزنش میکند مسفانه مرحله رنجش و عدم پذیرش قرار دارد . مرحله ای که بیشتر از آن که همسرش را ناراحت کند منجر به افزایش تنش های روانی و نشخوار های ذهنی خود او میشود.
 • به دنل دلیل خیانت بگردید:

مهم ترین مسئوولیتی که ازدواج و حتی قبل از آن و دوران نامزدی بر عهده زوجین میشد سعی شناسایی نیاز های طرف مقابل و وظایفی که قل هم دارند میشد. مسفانه زوجین کوهی این امر چه دوران شناخت چه زمانی که زیر یک سقف میروند را نمیخواهند قبول نمایند و وقتی مشکلاتی مواجه میشوند مقصر جلوه دادن همدیگر سعی فرار از این مسئوولیت مهم دارند. از جمله نیاز هایی که یک مرد را به سمت ازدواج و انتخاب شریک زندگی سوق میدهد نیاز های جنسی و ارضای مطلوب آن ها میشد.

خیلی از زوجینی که صف طلاق دادگاه ها ملاقات میکنیم به دلیل بی توجهی و نادیده گرفتن این نیاز اصلی میشد. البته همه آقایان ممکن است به طور قاطع تصمیم به جدایی نکنند بلکه به دنل راه میانبری برای ارضای خواسته ی خود هستند. خیانت یکی از این راه های رو و فرعی است. پس مواجه خیانت زندگی ن به جای تصمیمات هیجانی و یک طرفه بهتر است سعی کنید گفت و گو و ریشه یابی به دنل دلایل گرایش همسرن به فرد سوم و ترجیح او به شما شید. هم برای حل مسئله و بکار گیری راه حل های ست و جایگزین به مشاور و روانشناس مراجعه نمائید و کمک های فرد متخصص این حوزه برای مشکل خیانت همسرن دنل چاره شید.

سوالات متداول

همسر من به زگی خیلی من مهرن شده است و همیشه سعی دارد من را به بهانه ای مرا سوپرایز کند، آیا او به من خیانت میکند؟

یکی از علائم افرادی که مرتکب خیانت میشوند به تغییرات ناگهانی رفر و اخلاق همسر و فرزندانش بر میگردد. مورد شما ید گفت محطانه عمل کنید و سعی کنید استفاده از گفت و گو و مراجعه به روانشناس این مورد راهنمایی لازم را یافت نمایید.

اینکه همسر من مدتی است هر شب یک دسته گل بزرگ و کادوهای متنوع و لوکس وراد خانه میشود میتواند دلیلی بر خیانت شد؟

اگر قبل از این عادت به انجام این رفرها نداشته است و الان بدون دلیل این کار را انجام میدهد میتواند هشداری به شما شد که بیشتر مراقب رابطه ن شید.

همسرم به محض ورود به منزل گوشی اش را چک میکند و لحظه ای آن را از خود جدا نمیکند نگرانم که کسی ارتط شد، چطور میتوانم شکم را بر طرف کنم؟

این رفر همانطور که خودن اشاره کردید رفر معمولی و موجهی نیست برای اطمینان و رفع تردید بهتر است این مورد فرصتی مناسب او خلوت کنید و دلیل آن را جویا شوید، اگر توانست شما را قانع نماید و دیگر انجام نداد پس خیالن راحت شد که نگرانی شما بی مورد بوده است اما صورت تکرار به انجام آن مسئله خیانت میتواند محتمل شد هر چند تنها یک نشانه کافی نیست.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Here’s How Men and Women React to Infidelity

مشاور لینی زینب رضایی

بهترین عکس العمل برابر خیانت مردان چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۱:۵۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چه چیزهایی در مورد شب اول ازدواج باید بدانیم ؟

5 / 5 ( 2 votes )

شب اول ازدواج را ما نام شب زفاف میشناسیم . شب اول ازدواج شرایطی است که هر زن یا مرد جوانی که حال ازدواج است دیر یا زود آن رو به رو خواهد شد اما آیا همه مورد مسائل و نحوه برخورد آن آگاهی لازم و کافی را دارند ؟ شب اول ازدواج شبی حساس و ثیر گذار است که اگر آگاهی کامل آن مواجه نشویم ثیر خود را برای همیشه بر روحیه و زندگی ما خواهد گذاشت . اما مسفانه به دلایلی نا معلوم و غیر منطقی آنگونه که ید و شاید زمینه مسائل آموزشی به آن پرداخته نشده است و به آن به عنوان یک موَضوع شرم آور که صرفا زن و شوهر ید ره آن بدانند نگاه میشود .

این حالی است که ید بپذیریم رخ داد های شب اول ازدواج امری کاملا طبیعی است و لازم است تمام افراد جوانی که به بلوغ جسمی و روحی رسیده اند اطلاعات کافی را ره ی آن داشته شند . اما سر بستگی آموزش شب اول عروسی جامعه ما به اندازه ایست که هیچ مجله یا برنامه تلویزیونی به طور شفاف و خصوصی به آن نمیپردازد و آن را موضوعی خجالت اور میدانند و این امر عث شده است که مسفانه از لحاظ فرهنگی مقابل بیان مسائل مربوط به شب اول ازدواج جبهه گرفته شود و سواد جنسی این زمینه ضعیف تر از حدی که مورد انتظار است شد . مشاوره خانواده این زمینه می تواند راهگشا و راهنمای شما عزیزان شد.

اعمال شب اول ازدواج

اعمال شب اول ازدواج را نمیتوان هیچ گاه قالب کلمات و چارچوبی انعطاف ناپذیر و قوانین خشک بیان کرد . اعمال شب اول عروسی طیفی بی نهایت و متغییر قرار دارد چرا که شرایط ، محیط و نحوه آشنایی و همچین خلقیات ، روحیات و نحوه رفر هر فرد دیگری متفاوت است و این تفاوت ها عث میشود که نتوانیم اعمال شب اول ازدواج را به صورت قانون به افراد دیکته کنیم این وجود ید ها و نید های مشخصی وجود دارد که عدم رعایت آن ها آثار مخربی را به ر می آورد پس اینجا سعی میکنیم کلیاتی را بیان کنیم که رعایت گام به گام آنها اعمال شب اول عروسی را تحت کنترل خود قرار دهیم و شب اول ازدواج را بهترین کیفیت خود پشت سر بگذرایم .


بیشتر بخوانید: فلسفه ازدواج چیست ؟


مرحله اول :

اولین قدم اعمال شب اول عروسی این است که مرد و زن هم صحبت کنند و ردیگر ثیر کلام و نگاه مجذوب هم شوند . به طور کل این مراحل روی سخن مردان است چرا که به مراتب حساسیت این شب برای زنان چندین برابر مردان است . پس مرد ید کلام همسر خود را به آرامش دعوت کند و به او بگوید که قرار نیست اذیت شود و این اطمینان را به او بدهد که هیچ اتفاقی بدون تمایل او نمی افتد و فقط قرار است لحظات خوبی را هم تجربه کنند .

مرحله دوم :

به عنوان فردی مسلمان جامعه اسلامی بهتر است زن و مرد وضو گرفته و دو رکعت نماز یا چند آیه از کب الهی را هم بخوانند از استرس هردو کاسته شود و آرامش لازم را به دست بیاورند .

مرحله سوم :

بستری مناسب برای تجربه شب اول عروسی برای خود و همسرن انتخاب کنید . لزومی ندارد خود را به اق خواب محدود کنید چرا که ممکن است مکانی استرس آور به نظر بیاید . از همسر خود بپرسید که کجا راحت تر است اجازه دهید او بفهمد که حق انتخاب دارد و راحتی او برای شما اولویت است . البته این موضوع را فراموش نکنید که اگر قرار است خارج از محیط اق خواب شید قبل از آن مطمئن شوید که آن مکان فقط شما حضور دارید یا کسی غیر منتظره سر نمیرسد چرا که صورت اتفاق افدن عث سرخوردگی شما میشود .

مرحله چهارم :

ممنوعه ترین رفر اعمال شب اول عروسی این است که مرد بلافاصله به سراغ مرحله آخر رابطه جنسی برود . سعی کنید همسر خود را از لحاظ جسمی و روحی معاشقه طولانی اماده رابطه جنسی کنید . رابطه خود را به آغوش کشیدن ، نوازش و بوسه شروع کنید . این میان از معجزه کلام غافل نشوید از همسر خود جملات عاشقانه را یغ نکنید حتی قبل از شروع رابطه جنسی کامل از همسر خود بپرسید که آیا امادگی دارد ؟ اجازه دهید این تجربه برای شما و همسرن یک فتح عاشقانه شد نه یک استیلای وحشیانه چرا که صورت کنترل نکردن غریزه جنسی خود و خود دار نبودن شاید بتوانید جسم همسر خود را تصرف کنید اما روح او را هرگز . . .

مرحله پنجم :

پس از اتمام رابطه جنسی کار را تمام شده فرض نکنید چرا که این مرحله حساس ترین مرحله برای همسر شما است . او را آغوش بگیرید ، نوازش کنید و از او بت شب خوبی که برای هردوی شما رقم زده تشکر کنید . به او بگویید که زی است و همه چیز ره او فوق العاده است امشب همان طور پیش رفت که انتظار داشتید . پایان وضعیت جسمی او را چک کنید و از او بپرسید که به پزشک احتیاج دارد یا خیر .


بیشتر بخوانید: اهمیت سن ازدواج موفق


رسم شب اول ازدواج

رسم شب اول ازدواج از آن دسته رسم های آزار دهنده و به دور از منطقی است که همیشه زوجین را استرس بیشتری رو به رو میکند . رسم شب اول ازدواج اگر به حریم خصوصی زن و شوهر کشیده شود عث میشود استرس این شب چند برابر شود . به طور مثال رسم شب اول عروسی بعضی خانواده ها به این صورت است که نزدیکان بعد از پایان مراسم عروس و داماد را پشت اق راهنمایی میکنند و منتظر میمانند داماد بیرون بیاید و خیال آنها را راحت کند که هم رابطه برقرار کرده اند و هیچ مشکلی نیست .

توجه به اینکه امروزه مراجعه به پزشک متخصص میتوان گواهی سلامت بکارت را تهیه کرد پس هر رسم دیگری برای اثت این امر اضافی و آزار دهنده است و این موضوع کاملا به عروس و داماد مربوط است . فراموش نکنید که شب اول عروسی خصوصی ترین شب شما و همسرن است پس به خاطر رسومات غیر منطقی کیفیت آن را زیر سوال نبرید .

شب اول ازدواج چگونه است ؟

شب اول ازدواج چگونه است ؟ این سوالی است به طور حتم ذهن هر کسی شکل میگیرد . میتوان مراجعه به روانشناس یا مشاور ازدواج و کارشناس خانواده سوالات خود را ره اینکه شب اول ازدواج چگونه است کاملا رفع کرد . شب اول ازدواج یا شب زفاف صرفا به معنای شب عروسی نمی شد از آنجایی که ست از لحظه ی عقد زن و مرد به صورت رسمی و شرعی زن و شوهر هستند پس میتوانند هم رابطه جنسی داشته شند ولی به هر حال بعضی افراد معتقد اند که رابطه جنسی فقط شب عروسی اتفاق بیفتد . پس شب زفاف به معنای اولین رابطه جنسی زن و شوهر است نه شب عروسی .


بیشتر بخوانید: مشاوره ازدواج تلفنی


استرس شب اول عروسی

استرس شب اول عروسی امری کاملا طبیعی است این استرس ممکن است برای مردان به دلیل فکر کردن به مسولیت زندگی مشترک پس از این شد و زنان به دلیل خداحافظی دنیای دوشیزه گی و قدم نهادن دنیای زنانگی . شاید نتوان استرس شب اول عروسی را به طور کامل از بین برد اما قطعا مشاوره قبل از ازدواج میتوان آن را کاهش داد . اگر شما و همسرن جزء آن دسته از افرادی هستید که دوران عقد هم رابطه برقرار کرده اید شب عروسی نهایت توجه راه به همسرن داشته شید این احساس که فقط وجود کره بودن میتواند شب عروسی برای شما اهمیت داشته شد او شکل نگیرد . یک ازدواج موفق حتما به نکته های یاد شده ید دقت کرد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: What should I do on the first night of marriage?

چه چیزهایی مورد شب اول ازدواج ید بدانیم ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۷:۱۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)